İSMAİL BEŞİKÇİ ÜZERİNE - 5
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

HABERLER GÖRÜŞ RAPOR SÖYLEŞİ EKONOMİ MULTİMEDİA YAŞAM KÜLTÜR & SANAT
x
İbrahim Gürbüz

İSMAİL BEŞİKÇİ ÜZERİNE - 5

İbrahim Gürbüz

İSMAİL BEŞİKÇİ KÜLLİYATI VE FİKRİYATININ ÖNEMİ

İsmail Beşikçi’nin Kürd dünyası içinde, Kürd akademisyenleri, aydınları ve gençleri arasında detaylı olarak bilindiği inancında değilim. Genel olarak Beşikçi on yedi yıl Kürd meselesinden dolayı hapis yattığı, değerli bir bilim insanı olduğu, Kürd ve Kürdistanı savunduğu ve bize çok emeği geçtiği biçiminde tasvir edilerek sembolleştirilmiştir. Kuşkusuz bunlar çok yetersiz belirlemelerdir. Maalesef genel ve beylik kavramların dışında Kürd akademiyasının da bir çalışması yoktur.

Beşikçi fikriyatıyla alakalı Kürd toplumu yeterince bilgi sahibi değildir. Bazı siyasi hareketler özellikle bunu engellemeye çalışmaktadırlar. Umarım gelecekte bu konuya ilişkin Kürd ve diğer Dünya üniversitelerinde ders, tez ve etüt çalışmaları yaygınlaşır.

İsmail Beşikçi, Kuzey Kürdistan’da “Diyarbakır’da, Van’da, Mardin’de, Batman’da Kürd çocukları sokak aralarında birbirleriyle oynarken ya da kavga ederken Kürdçe konuşmuyorlarsa burada Kürdlerin bekası açısından büyük bir sorun var.” demektedir. Türkçeyi doğru dürüst bilmeyen Kürd kadınlarının HDP toplantılarında Türkçe konuşmak için özellikle kendilerini zorlamaları ve Türkçeye özenmeleri Kuzeyde asimilasyonun durdurulamaz bir hızla ilerlediğini gösterir. Kadınlar ve çocuklar bir ulusun en temel iki unsurudur. Eğer bu iki unsurda Kürdçe yoksa Kürdlük tehlike altında demektir. Kürd siyasi parti ve kurumlarında toplantılar genellikle Türkçe yapılıyorsa Kürd milleti ve Kürdçe büyük risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu olgular çoğaltılabilir. Bu durum Kuzey Kürdistan’da milli bilincin çok zayıf olduğun somut göstergeleridir.

Güney Kürdistan’da ise aynı şekilde milli bilinç zayıftır. Eğer Güney Kürdistan’da bir pazarcı, pazar yerinde malını satmak için Kürdçe yerine Arapça bağırdığında daha çok rağbet görüyor ve daha iyi satış yapabiliyorsa; ya da restorantlarda Kürdçe menü yerine Arapça ya da İngilizce menü varsa ve Arapça konuşulduğunda itibar ediliyor, Kürdçe konuşulduğunda pek itibar edilmiyorsa burada da büyük bir sorun var demektir. Eğer Hewler’de bir kitapçıya ya da bir müzik satış yerine gittiğinizde öğrenciler ya da gençler en çok Aziz Nesin ve İbrahim Tatlıses’in eserlerine yani kitaplarına ve müzik CD’lerine rağbet ediyorlarsa burada milli bilincin çok zayıf olduğunu anlamına gelir. Ve hala Güney Kürdistan’da Türk dizileri ilgiyle izleniyorsa Kürdlerin geleceğiyle ilgili büyük bir riskin olduğunu görebiliriz.

Görüldüğü gibi bütün bu olgulardan anlaşıldığı üzere hem Kuzey Kürdistan’da hem Güney Kürdistan’da milli bilinç çok zayıftır. Sadece Güney Kürdistan’ın avantaji Kürdlerin genel olarak Kürdçe konuşmalarıdır. Kuşkusuz bu çok önemli bir kazanımdır. Bunun dışında milli bilinç, milli ruh, milli duygu ve milli mefkûre konularında her iki parça da çok zayıftır. Bu teşhisi koyarak yola çıkarsak İsmail Beşikçi fikriyatının Kürdler için ne kadar çok gerekli olduğunu görürüz. Beşikçi fikriyatı yukarıda bahsettiğim bütün olguların panzehridir.

46 eserin ve yüzlerce metinin olduğu çok zengin bir külliyattan (DİP not : 1) ve bunun oluşturduğu fikriyattan bahsediyoruz. Beşikçi fikriyatı, ekte sunduğumuz 46 eserdedir. Bu eserlerin her biri bir ders olacak niteliktedir.

İsmail Beşikçi külliyatı ulus, vatan, toplum, toprak ve tarih bilinci açısından çok zengin bilgi, belge ve verilere sahiptir. Altmış yıllık bu zengin birikimin Kürd akademisyenlerince tez ve etüt çalışmalarına aktarılması ve Kürd öğrencileri için ders haline getirilmesi gerekir.

Bilindiği ve yukarıda da bahsettiğimiz üzere, Sokrates’in yazılı eseri olmamasına rağmen ardılları ve öğrencileri Sokrates felsefesini okul haline getirdiler. Bu nedenle İsmail Beşikçi fikriyatının Kürd bilim ve milli okuluna dönüştürülmesinin en çok Kürd milletinin ve mazlumların çıkarına olacağı açıktır. Buradan baktığımızda bu kadar zengin bir külliyat ve onun oluşturduğu fikriyatın kamusal alanda okula dönüştürülmemesi sanırım bizim eksikliğimizdir. İBV çalışması kamuya hizmet eden lokal bir çalışma olduğu için genel kamu çalışmasının dışında tuttum.

Ehmedê Xanî külliyatı ve düşünce sistemi Klasik Kürd Milli Okulu olarak ilan edilmesi gecikilmişse bunda biz Kürdlerin eksikliği söz konusudur. Ehmedê Xanî külliyatı çok zengin tarih, toplum ve ulus bilinci içermektedir. Ehmedê Xanî, Kürd milletinin kültür pınarı, ulus inşacısı ve filozofudur. Bunu yukarıda kısaca anlattım.

İsmail Beşikçi bana göre, Ehmedê Xanî’nin bugün yaşayan ruhudur. İsmail Beşikçi bunu hak etmiş bir bilim ve düşün insanıdır. Bu nedenle Beşikçi fikriyatı ve Ehmedê Xanî fikriyatı Kürd dünyası içinde ekol ve okula dönüştürülmesi, ayrıca Kürdistan’ın eğitim sisteminde ders olarak okutulması gerekmektedir.

DİP NOT 1 İSMAİL BEŞİKÇİ KÜLLİYATI

1-Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar “Göçebe Alikan Aşireti”

Doğan Yayınevi, 1969

2-Doğu Anadolu’nun Düzeni

E Yayınları, 1969

3-Bilimsel Yöntem / Üniversite Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail Beşikci Davası 1

Komal Yayınları, 1975

4-Bilim Yöntemi

Komal Yayınları, 1976

5-Kürtlerin Mecburi İskanı (Bilim Yöntemini Türkiye’de Uygulama 1)

Komal Yayınları, 1977

6-Türk Tarih Tezi-Güneş Dil Teorisi ve Kürt Sorunu(Bilim Yöntemini Türkiye’de Uygulama 2)

Komal Yayınları, 1977

7-Cumhuriyet Halk Fırkası Tüzüğü (1927) ve Kürt Sorunu

Komal Yayınları, 1978

8-Unesco’ya Mektup

Dengê Komal, 1983

9-Tunceli Kanunu (1935) ve Dersim Jenosidisi

Belge Yayınları, 1990

10-Devletlerarası Sömürge Kürdistan

Alan Yayıncılık, 1990

11-Bilim-Resmi İdeoloji Devlet- Demokrasi ve Kürt Sorunu

Alan Yayıncılık, 1990

12-Bir Aydın, Bir Örgüt ve Kürt Sorunu

MELSA Yayınları, 1990

13-Cumhuriyet Halk Fırkası Programı (1931) ve Kürt Sorunu

Belge Yayınları, 1991

14-Orgeneral Muğlalı Olayı 33 Kurşun

Belge Yayınları, 1991

15-Savunmalar

MELSA, 1991

16-Zihnimizdeki Karakolların Yıkılması

Yurt Kitap Yayınları, 1991

17-Başkaldırının Koşulları

Yurt Kitap Yayınları, 1991

18-Kürt Aydını Üzerine Düşünceler

Yurt Kitap Yayınları, 1991

19-Orta Doğu’da Devlet Terörü

Yurt Kitap Yayınları, 1991

20-PKK Üzerine Düşünceler “Özgürlüğün Bedeli”

MELSA Yayınları,1992

21-Kürdistan Üzerinde Emperyalist Bölüşüm Mücadelesi (1915-1925)

Yurt Kitap Yayınları, 1992

22-Doğu Mitinglerinin Analizi

Yurt Kitap Yayınları, 1992

23-Doğu Anadolu’da Göçebe Kürt Aşiretleri

Yurt Kitap Yayınları, 1992

24-Kürt Toplumu Üzerine

Yurt Kitap Yayınları, 1993

25-Bilincin Yükselişi

Yurt Kitap Yayınları, 1993

26-Kendini Keşfeden Ulus Kürtler

Yurt Kitap Yayınları, 1993

27-Mahkemelerin Açtığı Yol

Yurt Kitap Yayınları, 1993

28-İsmail Beşikçi Davası I (Danıştay davaları-iddianame-esas hakkındaki mütalaa)

Yurt Kitap Yayınları, 1993

29-İsmail Beşikçi Davası II (Savunma)

Yurt Kitap Yayınları, 1993

30-İsmail Beşikçi Davası III (Gerekçeli karar)

Yurt Kitap Yayınları, 1993

31-İsmail Beşikçi Davası IV (Yargıtay’a başvuru)

Yurt Kitap Yayınları, 1993

32-İsmail Beşikçi Davası V (Yargıtay’ın onama kararı ve tashih-i karar)

Yurt Kitap Yayınları, 1993

33-Kirletilen Kavramlar: Bilim, eşitlik, adalet

Yurt Kitap Yayınları, 1994

34-Kirletilen Değerler: Demokrasi, barış, kardeşlik

Yurt Kitap Yayınları, 1994

35-İşlevsizleşen Yasaklar

Yurt Kitap Yayınları, 1994

36-Hukuksuz Adalet

Yurt Kitap Yayınları, 1994

37-Hayali Kürdistan’ın dirilişi

Aram Yayıncılık, 1998

38-Geçmişe Tanıklık

İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2012

39-Rejimin Niteliği ve Kürtler

İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2013

40-Devlet ve Kürtler

İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2013

41-Uluslararası Anti-Kürt Nizam ve Yüksek Kürt Bilinci

İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2014

42-Cezaevinden Mektuplar

İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2014

43-Cezaevinden Yazılar

İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2014

44-Barış Yüzleşme Müzakere

İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2016

45-Kürtler ve Geleceğini Belirleme Hakkı

İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2017

46-“Söz Konusu Vatansa Bilim Teferruattır” ANILAR

İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2021

HAKKINDA YAZILANLAR

1-) Malmisanij, Söyleşi: Bu Kürtleri Nereden Çıkardın İsmail Beşikçi? Vate, 2009

2-) Mehmet Emin Bozarslan, İsmail Beşikçi ile Uluslararası Dayanışmanın Belgeleri, Çev. Şirin Bozarslan, Deng, 2010

3-) İSMAİL BEŞİKÇİ, Barış Ünlü-Ozan Değer, İletişim, 2011

İSMAİL BEŞİKÇİ ÜZERİNE - 1

İSMAİL BEŞİKÇİ ÜZERİNE - 2

İSMAİL BEŞİKÇİ ÜZERİNE - 3

İSMAİL BEŞİKÇİ ÜZERİNE - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Learn the Truth Here ... لـێــــره‌ ڕاستی بـزانــــــه
Copyright ©2021 BasNews.com. All rights reserved