Diyarbakır Barosu’ndan 15 baroyu hedef gösteren Yeni Şafak hakkında suç duyurusu
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

HABERLER GÖRÜŞ RAPOR SÖYLEŞİ EKONOMİ MULTİMEDİA YAŞAM KÜLTÜR & SANAT
x

Diyarbakır Barosu’ndan 15 baroyu hedef gösteren Yeni Şafak hakkında suç duyurusu

Fotoğraf: Twitter

BasNews- Diyarbakır Barosu, geçtiğimiz hafta Konya, Afyon ve Ankara’da Kürtlere yönelik ırkçı saldırılara karşı açıklama yapan 15 baroyu “Kandil’in Baro’nları” manşetiyle hedef gösteren Yeni Şafak gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren konuya ilişkin “Her koşulda demokrasi, özgürlük ve barıştan yana tavrı ve bu uğurda ödediği ağır bedellerle bilinen Baromuza yönelik hedef gösterici ithamlara karşı suç duyurusunda bulunduk” ifadesini kullandı.

Diyarbakır Barosu’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:  “Yeni Şafak Gazetesinin Baromuzun da aralarında olduğu 15 Baroyu hedef gösteren 23.07.2021 tarihli 'Kandilin Baronları' başlıklı haberine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulunulmuştur.”

TIKLAYINIZ:  15 barodan Kürtlere yönelik saldırılara ilişkin açıklama: Adli olaylar olarak görülmemeli!

TIKLAYINIZ: Yeni Şafak, ırkçı saldırılara karşı açıklama yapan 15 baroyu hedef gösterdi

“15 Baronun ırkçı saldırılara ilişkin etkin soruşturma talebi nedeniyle, barolar ötekileştirerek hedef haline getirilerek suç işlenmiştir”

Şikayet dilekçesinde ise şöyle dendi: “Kamu yararı ilkesi göz ardı edilerek Kandil Baro’nları başlığıyla 15 Baronun hedef haline getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Haber içeriği incelendiğinde, olayların basit adli vaka olarak nitelendirildiği, derdest yargılama dosyalarında yer alan delillerin aksine kürt kimliğine ve diline ilişkin yaygın ve süregelen ırkçı tehdit ve saldırıların bulunmadığı iddia edilmiştir. Gerçek amacı yayıncılık olan, yayın etiği ve ahlakına sahip, hukuka, demokrasiye ve insan haklarına saygılı bir yayın kuruluşu, Avukatlık Kanunu gereği insan haklarını savunma ve koruma görev ve sorumluluğu olan baroların kamuoyuna yansıyan ırkçı saldırılara ilişkin açıklamalarını çarpıtmadan yayınlama ve kamuoyuna objektif olarak yansıtma sorumluluğundadır.

Adı geçen ve gerçek amacının yayıncılık faaliyeti olmadığı yaptığı haberlerden açıkça anlaşılan söz konusu kuruluş, açıklama metni ile mağdur ve müşteki anlatımlarını göz ardı ederek kendi ahlak ve etik dışı kurgusuyla baroları kriminalize edip hedef haline getirerek kamuoyuna yansıtmıştır. Kuruluş bu haberiyle 15 Baroyu açıkça hedef göstermiş, habercilik adı altında nefret suçunu işlemiştir.

Anayasa'nın 25. Maddesinde "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz." demektedir. Demokratik toplumlarda, oy kullanma hakkı da düşünce ve kanaatin tezahürlerinden birisidir. Bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir. Haber bir bütün olarak nefret ve ayrımcılık, iftira, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunun işlendiğini göstermektedir. İfade özgürlüğünün sınırlanması ile ilişkili olarak TCK 'nın ilgili maddeleri özellikle de kamu barışının korunmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar ifade özgürlüğü esas itibariyle sınırsız olsa da, bu düzenlemede somutlaştırıldığı üzere, kamu barışı şeklindeki hukuksal değerin korunması amacıyla sınırlamaya maruz kalmaktadır.

Nefret ve Ayrımcılık Yasağı, uluslararası insan hakları koruma rejiminin temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle, uluslararası insan hakları hukuku standartları çerçevesinde kapsamlı olarak tanımlanıp, koruma altına alınmıştır. Şüpheli/ler bu haber ile yargılama dosyası ile örtüşmeyen ve mağdur ile müşteki anlatımlarıyla çelişen bir şekilde haber metni hazırlanmış, ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yayınlayan 15 Baro’ya ilişkin “Kandilin  Baro’nları” başlığı ile olayın basit adli bir vaka olduğu şeklinde kesin yargıya varılarak yayımlanmıştır. Öncelikle, Kandilin Baro’nları başlığı ile 15 Baro’nun Avukatlık Kanunu 76 ve 95. Madde gereğince, ırkçı saldırılara ilişkin insan hakları ihlallerine dair etkin bir şekilde çalışma yürütme görev ve sorumluluğu, illegalize edilmiş, farklı ve eşit olmayan bir ithamla ayrımcılık yapılarak suç işlenmiştir.

Şüpheli/ler, uluslararası sözleşme ve anayasa da güvence altına alınan ayrımcılık yasağı karşısında, saldırıya maruz kalan müşteki ve mağdur anlatımları ile kamuoyuna yansıyan haber içerikleri gereğince, etkin ve ivedi bir soruşturmanın yürütülmesine dair talepte bulunan Baro’lara karşı ayrımcı ve nefret söyleminde bulunmuştur. Şüpheli’lerce 15 Baronun ırkçı saldırılara ilişkin etkin soruşturma talebi nedeniyle, barolar ötekileştirerek hedef haline getirilerek suç işlenmiştir.

Şüpheli/lerce haber başlığı ve içeriği gözetildiğinde, insan haklarını koruma ve savunma görev ve sorumluluğuyla hareket eden 15 Baroya ve üyelerine karşı nefret söyleminde bulunup ve yapılan açıklamayı illegalize ederek, TCK 216/1 maddesi kapsamında, insanları suça tahrik etmek suçunun işlendiğini göstermektedir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu tehlike suçu olup, suçun oluşması için zarar oluşması gerekmez. Dolayısıyla kamu barışının bozulma ihtimali suçun işlenmesi için yeterlidir. Bu unsurun gerçekleşmesi için kamu barışını bozmak için açık ve yetkin bir tehlike olması gerekmez.

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı mütalâada veya beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak, suç olarak tanımlanmaktadır. Şüpheli/lerce haber içeriği gözetildiğinde, ırkçı olduğu mağdur ve müşteki anlatımlarıyla ifade edilen ve kamuoyunda yer alan bilgilere karşın, adli vaka olarak nitelendirilmiştir. Soruşturma dosyalarında, mağdur ve müşteki ifadeleri incelendiğinde, Kürt kimliği ve diline yönelik ayrımcı ve ırkçı yaklaşımların olaylara sebebiyet verdiği görülecektir. Bu kapsamda, kesin yargılarla ve yargılama dosyasını etkileyebilecek nitelikte kanaat oluşturacağı şekilde yayımlanan haber içeriği nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunun işlendiği açıktır.”

Learn the Truth Here ... لـێــــره‌ ڕاستی بـزانــــــه
Copyright ©2021 BasNews.com. All rights reserved