Kürtler iç sorunlarını çözebilecek mi? 
English Türkçe Kurdî
كوردی عربي فارسى

HABERLER GÖRÜŞ RAPOR SÖYLEŞİ EKONOMİ MULTİMEDİA YAŞAM SPOR KÜLTÜR/SANAT
×

Kürtler iç sorunlarını çözebilecek mi? 

Zeynel A. Göçer

"Kürtler eski Kürtler değil, 21.yy. Kürtlerin yılı olacak , bu yıl Kürtlerin atılım yılı" vb şişirilmiş propaganda  balonlarının ufak bir gerginlikte  PKK - KDP ilişkilerinde örneği görüldüğü gibi,  nasıl da hemen patlayabileceğine  şahit oluyoruz.

Dünyada ki tüm gelişmelerden tüm dünya halkları gibi,  Kürtlerde olumlu ve olumsuz yönleri ile etkileniyor. Savaş ve kaos bölgesinde yaşayanlar haliyle daha çok etkileniyorlar.

Kürtler ve Filistinliler Frantz Fanon’un tanımı olan” yüryüzünün lanetlileri”  statüsüne en yakın adaylar olarak son  yüz yıdır birinciliği kimseye kaptırmama nedenleri arasında bölge sömürgeci ülkelerinin tutumu , Emperyalist devletlerin yaptırımlarnın yanı sıra, bu halkların bugüne kadar , ne kadar doğru politikalar ürettiği, ne kadar taktiksel veya  stratejik davrana bildikleri de başka bir etkendir.

Rusya, ABD, İran,Irak, Suriye, Türkiye vb. bölge üzerinde irili ufaklı direk veya indirek  etki gücü olan devletlere rağmen, Kürtler tüm bu güçler ile kendi hanelerine kazanımlarını artıran ilişkiler kurmayı becerebilmiş midir? Bu soruyu cevap aradığımızda çokta bir başarı ve atılımdan söz edemiyoruz malesef.

Örneğin,2017 yılında Güney Kürdistan'da yapılan bağımsızlık referandumunda başta ABD olmak üzere bir çok emperyalist ve yerli işbirlikçi devletler bu referanduma sıcak bakmamışlardır.

“Emperyal ve sömürgeci güçler kendi insiyatiflerinin dışında yeni bir gelişmeye çok sıcak bakmazlar “ anlayışından hareketle bu karşı çıkışı anlayabiliriz de Kürt cenahından da başta referandum olmak üzere  kendi içlerinde bir konsensüs sağlandığı söylenemez. 

Referandumun hemen akabinde,YNK‘nin Kerkük’ü Irak askerlerine terk etmesiyle yüzde 92.7 insiyatifine atılan bir neşter değilmidir?

Keza PKK’nin de Referandum kararına “ne lehte ne de aleyhteyiz “ kararı ile istemsizliğinin dışa vurumu olarak değerlendirmek mümkündür.

Güney Kürdistan son 20 yıla yakındır resmi anlamda Bağımsız devlet  statüsüne sahip olmamasına rağmen, pratik anlamda devlet işlerlerliği halindedir. Daha önceleri de bir çok defa gerçek niyetlerini açıklayan Mesud Barzani “Her Kürd'ün gönlünde bağımsız Kürdistan hayali olsa da mevcut gerçekliğimiz Irak halkıyla birlikte Federasyon statüsünde yaşamak zorundayız” demektedir. 

Bu yaklaşım beğenilir veya beğenilmez ama Mesud Barzani, 16 yaşından beri özgürlük mücadelesi içerisinde olan ve Kürdistan’ın en köklü örgütlerlerinden olan KDP’nin YNK ile oluşturduğu hükümetinin bu ideolojik savunusunu 6 milyonluk Güney Kürdistan halkı tarafından yüksek oranda desteklenmektedir. Bilindiği gibi 25 Eylül 2017 yılında yapılan Bağımsızlık Referandumuna halkın %92.7 oranında “ Evet” diyerek destek vermişti.

Güney Kürdistan da resmi olarak Kürtçe ve Arapça olan dillerin yanı sıra , Süryanice, Türkçe, Ermenice tanınan diller arasındadır. Bu yönüyle dahi zaman zaman aşiret, gerici vb tabirlerle küçümsenen Güney federe bölgesi, komşularının  yüz yıla aşan devlet geleneğine rağmen, 20 yıllık kısa  bir  sürede ortadoğuda farklı ulus ve azınlık haklarının tanınması yönünde  bölgede örnek bir konumdadır.

40.643 km2 yüzölçümüne ,6 milyon nüfusu na sahip Güney Kürdistan parlementer sistemle yönetilmektedir.

Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil’de bir çok ülkenin konsoloslukları ve yabancı temsilcilikleri bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyledir.

Japonya Fahri Konsoslosluğu

İran İslam Cumhuriyeti Genel Konsolosluğu

Mısır Arap Cumhuriyeti Konsolosluğu

Rusya Federal Cumhuriyeti Genel Konsolosluğu

Fransa Cumhuriyeti Genel Konsolosluğu

İngiltere Genel Konsolosluğu

Birleşik Almanya Cumhuriyeti Genel Konsolosluğu

Türkiye Cumhuriyeti Genel Konsolosluğu

Ürdün Haşimi Krallığı Genel Konsolosluğu

Danimarka Krallığı Fahri Konsolosluğu

Belarus Cumhuriyeti Fahri Konslosluğu

İspanya Fahri Konsolosluğu

Romanya Cumhuriyeti Genel Konsolosluğu

Macaristan Cumhuriyeti Genel Konsolosluğu

Birleşik Arap Emirlikleri Genel Konsolosluğu

İtalya Konsolosluk Bürosu

Hollanda Krallığı Erbil Büyükelçilik Bürosu

Çek Cumhuriyeti Ateşelik Bürosu

Mısır Arap Cumhuriyeti Ticari Ateşeliği

Avusturya Cumhuriyeti Ticari Ateşeliği

Yunanistan Cumhuriyeti Ticari Ateşeliği

Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçilik Bürosu

Örneğin kuzey Kürdistan bölgesinde  ise kendi iç dünyalarında ne düşünüyorlardır söylemleri taktikselmidir? Stratejikmidr ? bilmemiz mümkün değil ama, kamuoyuna zaman zaman yansıdığı biçimi ile PKK  günümüzde “Devlet “  fikriyatından vaz geçip Demokratik Cumhuriyet anlayışını savunmaktadır. Bu düşünceyi savunan Kürtler  olduğu gibi, savunmayan Kürtlerde bir hayli fazladır.

Düşünsel bazda bir görüşü savunmak veya eleştirmek, siyasi rakip olarak gayet anlaşılır bir durumdur. Ama bu karşı çıkış, karşıdakinin canına kast edecek kadar otokontrolünü kaybetmiş  bir hal almışsa,  burda şiddet, kaba dayatma ve faşizan uygulamalar devreye girmiş demektir. Aklı selim düşünen , sorumluluk taşıyan hiç bir Kürt, başka Kürdün düşünsel mantığını şiddet yoluyla bastırmamalıdır. Karşıdakini siyasi rakip olarak görüyorsan ve yürüttüğün siyaset destek görmüyorsa,başkalarının statüsünü bozmak yerine, doğru tutum kendi politikalarını gözden geçirmektir.

Kürtlerin sivilizasyon mücadelesi

Kürtler  çoğunluklu olarak günümüzde sivil demokratik siyaset anlayışını destekleseler de, bölge  devletlerinin Kürt sorununu terörize etmeye çalışması , kimi Kürt yapılanmalarını silahlı konumlarını terk etmemesine neden olmaktadır.

1990 larla birlikte legal alanda örgütlenen Kürtler bir çok parti kurmalarına ve meşru alanda siyaset yapma istemlerine rağmen, sürekli baskı, şiddet ve parti  kapatmalara maruz kalmışlardır.

Bu baskıcı ve asimilasyoncu politkalar karşısında deneyimli siyasetçi  Ahmet Türk’ ün “ Belki de biz  sorunların diyalogla çözmeye çalıştığı  son kuşağız”  derken bir gerçekliğe işaret etmekteydi.

Hatırlanacağı üzerine 12 Eylül’de cezaevlerindeki uygulanan vahşet PKK’nin silahlı yapısına sempatizan kazandırmasında önemli bir gerekçe oluşturmuştu.

Türkiye de geçtiğimiz yıllarda  Barış süreci ile birlikte TSK ve PKK’ nin  silahları susturması savaş ve şiddetin yerini Barışçıl ortamın oluşmasına Kürt ve Türk halklarının işçi emekçi yoksul kesimleri kısa bir süreliğine de olsa evlerine gencecik cenazelerin gelmediği bir dönem yaşanmıştı.

Kaos, savaş ve şiddetten beslenen ve puslu ortamın bitmesini istemeyen güçler, elbirliği ile savaş ve şiddet sarmalını yeniden tırmandırarak HDP başta olmak üzere, şiddet siyasetine karşı olan zihniyeti siyaset sahnesinin dışına itmeye çalışılmakdatır.

HDP eş genel başkanları başta olmak üzere binlerce sivil siyaset savunucuları cezaevinde tutulmaktadır.

Her ne kadar MHP ‘nin ısrarla “HDP nin kapatılması gerektiğini “  söylese de  izlenen taktik HDP nin kapatılmasından ziyade işlevsizleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu baskıcı siyasete paralel olarak isminde Kürdistan geçen PSK, KKP, PAK gibi  bir çok partiye de kapatma davası açılmıştır.

Bu yaklaşım egemen otoriter güçlerin  Kürtlerin “legal alanda siyaset yapmasını  istemiyorum “ anlamına gelmektedir.

Bölge devletleri ise topyükün olarak Kürtlerin ne meşru legal demokratik alanda ,ne de başka alanda siyaset yapmasını gelişip güçlenmesini istememektedir. Dün silahlı yapılanmalara karşı baskıcı bir siyaset yürütürken, bugün ise, legal alanda Bağımsızlık, Federasyon, özerklik veya Demokratik cumhurriyet  anlayışını savunun herkesi ayrıt etmeden karşı cephede görmekte ve seslerini boğmaya çalışmaktadır .

Kürtler de diğer tüm uluslar gibi farklı sınıf ve katmana sahiptirler .Bu nedenle bağımsızlıktan , Federasyona,özerkliğe veya Demokratik Cumhurriyet  savunusunu  ileri süren tarafların olması da eşyanın doğasına uygundur.

Bu nedenle Güney kürdistanda bağımsız devlet oluşumuna doğru adım adım ilerleyen ve Dünya da belli başlı bir çok ülke ile Diplomasi alanında iyi ilişkiler sağlayan Güney Federe Devletinin gelişip güçlenmesi Kürtlerin genel kazanımı olacaktır.

Kürtlerde diğer tüm ulus kimlik statüsüne sahip olan halklar gibi, Bağımsız devlet kurma (  Self Determantion ) hakkına sahip olmalıdır.Bu hakkı kimi yapılanmalar kullanmak istmediğini söylediğinde nasıl demokrasinin gereği olarak farklı düşüncelere  saygı göstermek gerekirse, “Biz bağımsız devlet olmak istiyoruz “  diyen Kürtlere de saygı gösterilmelidir.

“Siz Devlet kuramasınız buna müsade etmeyiz”  diyen Kürt düşmanlarını anlamak zor değil ama, Kürtler biri birleri ile bulunduğu alanda siyasi egemenlik kuracak diye, dostça olmayan ve Kürt kanı dökmeye hazır gibi görünen ruh haline sahip olmak,  Kürtlük değerlerinden ziyade, Kürt dostu olmayan zihniyetlerin yaklaşımıdır.

Kim ki  21.yy. .Brakuji ( kardeş kavgası) içerisine girip kardeş kanı dökmeye niyetliyse bu dünyada da ve  diğer dünyada da Kürt halkı sorumluların yakasına yapışmalı, hesap sormalıdır.

Ben yaptım oldu, veya ben bu halkın önüne “Odunda”  koysam bu halk bu odunun destekcisi olur anlayışı 21.yy.düşün dünyası açısından gerici bir yaklaşımdır.

Evet,  Kürtler eski Kürtler olmamalı. Hangi parçada olursa olsun geliştirdikleri sosyal, siyasal ve ekonomik alt yapı koşullarını olgunlaştırmış, dünya  devletlerinden  desteği ve olurunu  almış ise,” somut koşulların somut tahliline”  uygun yönetim formasyonlarının yaşam bulması için çalışmalıdır. Diğer Kürtlerin ve Kürt dostalarının da bu gelişmeye köstek değil, destek olması gerekir.

 “ Kürtler eski Kürtler değil “ tespiti  salt teorik anlamda değil, pratik yaşamda  da  siyasal olgunluğunu  gösterebilidiği oranda bir anlamı olur.Gerisi laf kalabalığı ve Balkondaki seyirciyi oyalama taktikleridir.