Araştırmacı yazar İbrahim Sediyani’nin “Kadın Peygamberler” kitabı çıktı
English Türkçe Kurdî
كوردی عربي فارسى

HABERLER GÖRÜŞ RAPOR SÖYLEŞİ EKONOMİ MULTİMEDİA YAŞAM SPOR KÜLTÜR/SANAT
×

Araştırmacı yazar İbrahim Sediyani’nin “Kadın Peygamberler” kitabı çıktı

BasNews - Dinler tarihi araştırmacısı yazar İbrahim Sediyani’nin 3 ciltlik ve 1019 sayfalık “Kadın Peygamberler” kitabı çıktı

Yazar İbrahim Sediyani’nin büyük bir araştırma sonucunda hazırladığı eseri, Nefel Yayınevi tarafından yayınlandı.

Yazar Sediyani hazırladığı kitabı, “Kadın Peygamberler” konusunda, 3300 yıllık semavî dînler tarihindeki en geniş çalışma olduğuna dikkat çekti. Yeni kitabının aynı zamanda 1500 yıllık İslam tarihindeki ilk çalışma özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

Açıklama yok.

Nefel Yayınevi'nin “Kadın Peygamberler” kitabına önsözü

Din, felsefe, inanç ve düşünce, tarih, arkeoloji, ilmî çalışmaların ve entelektüel çabanın hem en kadim hem de en derinlikli alanıdır ve bu yüzden yeteri bir birikim ve uzmanlık, sofistike bir bakış açısı ister. Bu da yıllara dayalı bir emek ve yoğunlaşma, her türlü önyargı ve şartlanmışlıktan arındırılmış berrak bir zihin ve aydınlanma ile mümkündür.

 İnsankızının/oğlunun bilim ve medeniyet tarihi boyunca inanç ve düşünce bağlamında bizleri ileriye taşıyan, daha uygar ve daha aydın bir toplum / dünya yaratılmasına katkıda bulunan eserler pek çoktur. Bugün ulaştığımız çağdaş uygarlık seviyesini, din, felsefe, inanç ve düşünce, tarih ve arkeoloji alanında ortaya konmuş bu ilmî çalışmalara borçluyuz.

 Ancak bazı ilmî çalışmalar vardır ki, onlar yalnızca insankızını/oğlunu bilim ve medeniyet alanında ileri taşımakla, daha uygar ve daha aydın bir toplum / dünya yaratılmasına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda kemikleşmiş ve kök salmış binlerce yıllık tabuları da yıkarlar.

Elinizdeki bu kitap, işte bu binlerce yıllık tabuları yıkan, kemikleşmiş ve kök salmış bağnazlığı ve ataerkil / erkekegemen zihniyeti yerle yeksan eden müstesna bir eserdir.

Açıklama yok.

 Dînler tarihi araştırmacısı ve Müslüman bir ilim adamı olan İbrahim Sediyani, bir buçuk yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan “Kadın Peygamberler” adlı bu 3 ciltlik eserinde, klasik resmî İslam anlayışının empoze ettiği ve bugün bir buçuk milyarlık Müslüman dünyasında ne yazık ki bu şekilde yer etmiş “Kadından peygamber olmaz”, “Kadın peygamberler yoktur”, “Peygamberlerin hepsi erkektir” anlayışını yerle bir etmekte, ilmî ve dini delilleriyle çürütmekte ve hem kutsal kitaplar (Tevrat, İncil, Kur’ân) hem de semavî dinlerin (Musevîlik, Hristiyanlık, İslam) dini metinleri ışığında kadın peygamberlerin varlığını hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak biçimde kesin olarak ispat etmektedir.

Sediyani’ye göre, “İslam dünyasının bugünkü geri kalmışlıktan kurtulması ve yeniden canlanması için en başta gerekli olan şey, aydınlanmadır. Aydınlanma için de en başta öğrenmesi gereken şey, kadına saygıdır. İnsan denen canlı türünün bu dünyada sahip olabileceği en yüksek makam olan ‘peygamberlik’ makamına kadınları da layık görmek, İslam dünyasında kadınlara yönelik menfi tavırların, kadını ‘düşük insan’ veya ‘yarım akıllı’ gören bağnaz zihniyetin, kadınlara yönelik negatif ayrımcılığın, kadına yönelik şiddet ve baskının önünü kesecektir.”

Elinizdeki bu kitapta, Allah tarafından toplumları doğru yola iletmek, insanlara hakkı, adaleti, erdemi ve tevhîdi öğretmek için gönderilmiş kadın peygamberleri, onların hayatlarını, biyografilerini ve verdikleri mücadeleleri oldukça geniş ve ayrıntılı bir biçimde okuyacaksınız.

Açıklama yok.

Bu eser dört açıdan kendine özgüdür ve dinler / peygamberler konusundaki diğer tüm çalışmalardan farklılık arz etmektedir:

1-Peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, hem tüm dinler (Musevîlik, Hristiyanlık, İslam, Zerdüştilik, Ézidîlik, Maniheizm, Hinduizm, Budizm, Şintoizm) ve tüm kutsal kitaplar ve metinler (Avesta, Tevrat, Talmud, Midraşlar, İncil, Kur’ân, Hadisler, İkan, Tibet Ölüler Kitabı), hem tüm antik eserler (Sümer Yazıtları, Mısır Hiyeroglif Yazıtları, Amarna Mektupları, Ölüdeniz Parşömenleri ve Sümer, Babil, Med, Mitanni, Hitit ve Eski Mısır yazıtları), hem de bilimsel eserler (Arkeoloji, nesnel Tarih), bütün bu kaynakların hepsi ışığında araştırılıp kaleme alınmıştır. Böylesi bir çalışma daha önce hiç olmamıştır ve bu yönüyle elinizdeki bu çalışma müstesna bir özelliğe sahiptir.

2 – Elinizdeki bu kitap, “Kadın Peygamberler” konusunda, 3300 yıllık Musevilik tarihindeki ve 2000 yıllık Hristiyanlık tarihindeki en geniş çalışma olup, aynı zamanda 1500 yıllık İslam tarihindeki ilk çalışmadır. Kadın peygamberler konusunda 1500 yıllık İslam tarihi boyunca pek çok İslam âlimi ve Müslüman bilgin kelam etmiş, konuyla ilgili bir şeyler yazmışlardır. Ancak bu kıymetli ilim adamları, konuyla ilgili bağımsız ve derli toplu bir eser ortaya koymamışlar, sadece genel dini konularda kaleme aldıkları ve peygamberlerden bahsettikleri eserlerinde bu konuyla ilgili de bir bölüm açmış, kadın peygamberlerden bahsetmişlerdir. Ancak bağımsız, derli toplu bir disiplin içinde ortaya konmuş bir eser, İslam dünyasında yoktur, hiç olmamıştır. Bu açıdan elinizdeki bu eser, İslam dünyasında bir ilktir.

3 – Peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, ister Musevî ve Hristiyan âlimleri ve tarihçileri tarafından yazılanlar olsun, ister Müslüman âlimleri ve tarihçileri tarafından, mutlaka dini bir amaç güdülerek, hitap ettikleri topluma dinlerini öğretmek ve toplumun da bu peygamberleri örnek alması, dini doğru bir biçimde yaşamaları amacıyla yazılmış / anlatılmıştır. Bu çalışmada ise dini herhangi bir amaç güdülmemiştir, tamamen nesnel ve bilimsel bir yapıt ortaya koyma arzusu ve hedefi güdülerek gerçekleştirilmiş bir çalışmadır.

 4 – Peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, her üç semavî dine mensup toplumlar arasında da binlerce yıldır hep “erkek gözüyle” ve “erkek bakış açısıyla” yazılmış, anlatılmıştır. Bu çalışmada ise, peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, “kadın gözüyle” ve “kadın bakış açısıyla” anlatılmıştır. Her ne kadar elinizdeki bu kitabın yazarı bir erkek ise de yine de bu çalışma, “Din ve Peygamberler” konusunun feminal bakış açısıyla kaleme alınıp işlendiği bir çalışma olmuştur.

Eserin müellifi İbrahim Sediyani’ye göre, “Kadınlar ve kadın haklarına destek veren erkekler, dinler tarihini ataerkil ve erkek egemen zihniyetten arındırmalı, bize geçmişten miras kalan bu birikim ve tarihi anaerkil ve feminal bakış açısıyla yeniden yazmalıdırlar. Okuduğunuz bu çalışmanın ve hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeden tüm zamanımızı harcayarak ortaya koyduğumuz bu çabamızın gayesi de budur. Kadınların aşağılandığı ve ötekileştirildiği bir mirastan insanlık ve uygarlık adına hayırlı bir gelecek inşaa edilemez. İnsanlık umdelerinin yücelmesi, yeryüzünde erdemli ve hakkaniyetli bir yaşamın yeşermesi ve uygarlık seviyesinin yükselmesi, ancak kadına verilen değer, kadının yüceltilmesi ve hakkettiği konuma yükseltilmesi ile mümkündür.”

Yazarın kitapta, ele aldığı konular için, binlerce kaynak tarayarak ve yoğun bir emek harcayarak tamamladı. Kitapta aktarılan her olguyu, kaynakları ve delilleriyle birlikte sunmaktadır.

Yazarın diğer eserleri

“Adını Arayan Coğrafya” adlı araştırma kitabı, “Gülistan” adlı şiir kitabı, “Guldexwîn” adlı çocuk kitabı, “Bütün Yönleriyle Şeyh Said Kıyamı” (2 cilt) adlı araştırma kitabı, “Sözlerim Var Sevgiye Dair” adlı deneme kitabı, “Siyah Devrim” adlı düşünce kitabı, “Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak” adlı düşünce kitabı ve “Frizya ve Günümüzde Frizler” adlı araştırma kitabı bulunan İbrahim Sediyani’nin, “Kadın Peygamberler”, dokuzuncu kitabı olarak sevenleriyle buluşuyor.

Nefel Yayınevi’nin Notu: Bu eser binlerce yıllık tabuları yıkacak bu güzide eseri basmaktan kıvanç duyuyoruz.

Nefel Yayınları İletişim Bilgileri:

Kooperatifler Mah. Kurtismailpaşa 2 Sok. 412 Yapı 24 / B

 Yenişehir / Diyarbakır

  Tel: 0539 – 5903390

  Mail: nefelyayinlari@gmail.com

  Web adresi: www.nefelkitap.com