وزیر پیشمرگە: در عراق برای هر کاری کە پیش می‌آید مشکل ایجاد می‌کنند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

وزیر پیشمرگە: در عراق برای هر کاری کە پیش می‌آید مشکل ایجاد می‌کنند

امروز جمعە ١٤ مردادماه ١٤٠١ شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگە حکومت اقلیم کوردستان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد، سفرشان بە آمریکا سودبخش بودە و با شماری از مقامات این کشور دیدار داشتەاند و در مورد ثبات اقلیم کوردستان گفتوگو کردەاند. در مورد تشکیل لشکر‌های مشترک با ارتش عراق نیز گفت، در عراق برای هر کاری کە پیش می‌آید مشکل ایجاد می‌کنند.

وزیر پیشمرگە بە این نکتە نیز اشارە کرد کە فرآیند سازماندهی متحد نیروهای پیشمرگە در اولویت کارهای وزرات‌خانەاش قرار دارد، آمریکا و دیگر کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نیز بر این نکتە پافشاری می‌کنند کە باید نیروهای پیشمرگە بە یک نیروی نظامی متحد تبدیل شوند.

وی گفت: آمریکایی‌ها با صراحت اعلام کردەاند کە تنها در صورت ادامە فرآیند اصلاحات در وزارت پیشمرگە اهدای کمک‌های نظامی خود بە این نیروها را ادامە خواهند داد. و افزود کە پیشرفت اصلاحات وزارت پیشمرگە در کابینە نهم حکومت اقلیم کوردستان مورد رضایت آمریکایی‌ها واقع شدە و خواستار اقدامات سریعتر در این زمینە هستند.

در مورد تشکیل لشکر‌های مشترک نیروهای پیشمرگە با ارتش عراق، شورش اسماعیل تصریح کرد: آمریکایی‌ها خواستار تشکیل هرچە سریعتر این لشکر‌ها هستند تا از تهدیدهای داعش در مناطقی کە خلاء امنیتی دارند جلوگیری شود. با این حال در عراق برای هر کاری کە پیش می‌آید مشکل ایجاد می‌کنند و در عراق کنونی بە نتیجە رسیدن هر کاری بە زمان و تلاش زیادی نیاز دارد.