مادر سە شهید: با انتقام‌گیری از قاتلان فرزندانم بسیار خوشحال شدم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

مادر سە شهید: با انتقام‌گیری از قاتلان فرزندانم بسیار خوشحال شدم

''از رهبر بارزانی و مسرور بارزانی سپاسگزاری می‌کنم''

خانوادە سە برادر شهید کە در حملە عناصر تروریستی داعش بە روستای خدرجیجە در حوالی کوه قرەچوغ در تاریخ دوم دسامبر ٢٠٢١ شهید شدند، در پی انتقام‌گیری از قاتلان فرزندانشان از رهبر بارزانی و مسرور بارزانی تشکر و قدردانی کردند.

در این رابطە، بیان ملا عثمان، مادر سە شهید روستای خدرجیجە بە (باسنیوز) اعلام کرد: ''امروز این خبر را دریافت کردم کە تروریست‌ها بە سزای اعمال خود رسیدەاند و بسیار خوشحاڵ شدم و آن روز را فراموش نمی‌کنم کە تروریست‌ها بە خانە ما حملە و سە فرزندم را شهید کردند، سپس نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان شخصا برای تسلیت بە پیش ما آمد و بە من قول داد کە انتقام شهیدانم را خواهد گرفت و امروز این انتقام را با چشمان خود دیدم و بسیار خرسندم.''

وی گفت: از رهبر بارزانی می‌خواهم فردی کە همکار تروریست‌ها بودە و دەستگیر شدە نیز بە سزای اعمالش برسد، زیرا او خائن است و خیانت جرمی بسیار سنگین است. و افزود، امروز از یمن وجود رهبر بارزانی و نیروهای پیشمرگە منطقە ما بسیار امن است و اگر نیروهای پیشمرگە نبود، اکنون ما نمی‌توانستیم در این منطقە زندگی کنیم.

ناظم لقمان، برادر این سە شهید نیز بە (باسنیوز) گفت: رهبر بارزانی و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بە ما قول دادند کە انتقام خون شهدای‌مان را خواهند گرفت و امروز بە تعهد خود عمل کردند.

وی افزود، در پی این واقعە، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان بە پیش ما آمد و بە همراه خود لشکر یک ویژە نیروهای پیشمرگە را در منطقە ما مستقر کرد، زیرا اگر این کار صورت نمی‌گرفت ما باید منطقە خود را تخلیە می‌کردیم، اما با آمدن لشکر ویژە پیشمرگە بە فرماندهی منصور بارزانی داعش در منطقە سقوط کرد.

او کە روز پس از وقوع درگیری از مسرور بارزانی درخواست کمک کرد، بە این نکتە نیز اشارە نمود کە مسرور بارزانی ٢٤ ساعت پس از وقوع درگیری کە در آن برادرانش شهید شدند ''بە میان ما آمد و برای ما اشک ریخت، در کدام کشور نخست‌وزیر بە میان مردم رفتە و در همدردی با آنها اشک ریختە است، ما این لطف نخست‌وزیر خود را تا قیامت فراموش نمی‌کنیم.''

شوبو احمد، همسر یکی از شهدا نیز بە (باسنیوز) گفت: آن روز کە همسرم کە پدر یک دختر بە نام ''کانی'' است، شهید شد برای ما رنجی بسیار تلخ و جانکاه بود، امروز کە خبر انتقام خون همسرم را شنیدم، احساس آرامش کردم و از جناب مسرور بارزانی تشکر و قدردانی می‌کنم کە بە قول خود عمل کرد.

شورای امنیت اقلیم کوردستان روز پنج‌شنبە ١٤/٧/٢٠٢٢ اعلام کرد، در پی تحقیقات دقیق و با اتکا بە اطلاعات کسب شدە، مخفیگاه تروریست‌ها را کە در منطقە تحت کنترل حکومت فدرالی عراق واقع شدە بود مشخص کردە و در شامگاه ٥/٧/٢٠٢٢ با هماهنگی نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش و نیروهای عراق چهار تن از عاملان حملە تروریستی بە روستای خدرجیجە در تاریخ دوم دسامبر ٢٠٢١ را بە سزای اعمالشان رساندند. و همچنین از دستگیری یکی از همکاران این گروه کە مسئول تهیە مواد مورد نیاز و آذوقە برای آنان بود خبر داد کە بە جرم خود اعتراف کردە است.