نخست وزیر اقلیم کوردستان درگذشت نوزاد رفعت را تسلیت گفت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

نخست وزیر اقلیم کوردستان درگذشت نوزاد رفعت را تسلیت گفت

امروز دوشنبە ١٣ تیر ماە، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان بە مناسبت درگذشت نوزاد رفعت، شاعر و نویسندە پیام تسلیتی فرستاد.
در پیام تسلیت نخست وزیر اقلیم کوردستان آمدە: ” درگذشت شاعر و نویسندە معروف، نوزاد رفعت را بە خانوادە و بستگان محترم و نیز بە دوستان و دوستداران وی تسلیت عرض می کنم، روحش شاد و خداوند معال وی را قرین رحمت خویش گرداند و بە بازماندگان صبر جمیل عنایت فرماید.“