در شش ماە نخست امسال بیش ازیک میلیون گردشگر وارد هولیر شدەاند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

در شش ماە نخست امسال بیش ازیک میلیون گردشگر وارد هولیر شدەاند

وزارت شهرداری و گردشگری اعلام کرد، در شش ماە نخست سال میلادی جاری بیش از یک میلیون گردشگر ازاستان هولیر دیدن کردەاند.
امروز یکشنبە، ١٢ تیر، وزارت شهرداری و گردشگری حکومت اقلیم کوردستان با انتشار اعلامیەای نوشت: ” شمار گردشگران داخلی، استان های عراق و کشورهای خارجی در اقلیم کوردستان روبە افزایش است و بطوریکە در تێ شس ماە گذشتە میلادی یک میلیون و ١١٧ هزار و ٣٩٥ گردشگر وارد استان هولیر شدە و در مقایسە با سال گذشتە ١٥ درصد رشد را نشان می دهد و این آمار همچنان روبە افزایش است“.
در این اعلامیە نیز اشارە شدە ” کابینە نهم حکومت اقلیم کوردستابن بە منظور ایجاد تنوع در منابع درآمد، توجە بیشتری بە بخش گردشگری مبذول داشتە و با ایجاد اصلاحات و فراهم آوردن تسهیلات لازم در صدد توسعە بیشتر آن است کە این خود در افزایش آمار گردشگران موثر واقع شدە است.“

طبق آخرین آمار منتشرە از سوی ادارە کل گردشگری استان هولیر، در طی شش ماە یک میلیون و ١١٧ هزار و ٣٩٥ گردشگر از اقلیم کوردستان و استانهای مرکزی و جنوبی عراق و کشورهای خارجی از اماکن تفریحی هولیر دیدن کردەاند کە ٢٣٨ هزار و ٥٣١ تن از آنان را گردشگران خارجی تشکیل می دهند. بەتازگی شهرداری هولیر در ابتکاری، اقدام بە برگزاری کنسرت موسیقی و کرنوال هفتگی در اماکن عمومی این شهر کردە است