وزارت منابع طبیعی: استخراج و تولید گاز طبیعی در میدان گازی کورمور ادامە دارد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

وزارت منابع طبیعی: استخراج و تولید گاز طبیعی در میدان گازی کورمور ادامە دارد

معاون وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان اعلام کرد، استخراج و تولید گاز طبیعی در میدان گازی کورمور ادامە دارد و فرستادن گاز بە نیروگاه‌های تولید برق بە روال معمول انجام می‌شود.

وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان با انتشار اطلاعیەای اعلام کرد کە بە فرمان وزیر منابع طبیعی هیئتی از این وزارتخانە بە ریاست احمد مفتی، معاون وزارت بە میدان گازی کورمور رفتە و با مسئولان شرکت دانا گاز دیدار کردند تا از نزدیک خسارات احتمالی ناشی از پرتاب راکت کاتیوشا بە این میدان را بررسی کنند.

در این اطلاعیە همچنین آمدە است کە معاون وزیر منابع طبیعی بە شهروندان کوردستان اطمینان می‌دهد کە این حملە هیچگونە زیان جانی بە دنبال نداشتە، خسارت‌های مالی کنترل شدە و فرستان گاز بە نیروگا‌ه‌های تولید برق نیز بە روال عادی خود ادامە دارد.

بە این نکتە نیز اشارە شدە کە در این دیدار تصمیم گرفتە شد کە در این رابطە اتاق عملیاتی با ریاست معاون وزارت منابع طبیعی و عضویت طرف‌های مربوطە تشکیل شود.

امروز جمعە سوم تیرماه ١٤٠١ شمسی برابر با  ٢٤/٦/٢٠٢٢ میلادی ساعت ٢:١٠ دقیقە بعدازظهر بار دیگر میدان گازی کورمور در نزدیکی شهرستان چمچمال از توابع استان سلیمانیە مورد هدف کاتیوشا قرار گرفت.