مقتدی صدر باب گفتوگو را بە روی جریانهای سیاسی بست
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

مقتدی صدر باب گفتوگو را بە روی جریانهای سیاسی بست

امروز یکشنبە ٢٩ خرداد، یکی از رهبران وابستە بە جریان صدر اعلام کرد، مقتدی صدر باب گفتوگو با جریانهای سیاسی عراق را کاملا بستە و از روند سیاسی تماما کنارەگیری کردە است.
رسانەهای عراقی بە نقل از یک منبع نزدیک بە هییت سیاسی جریان صدر گزارش دادەاند کە مقتدی صدر از فعالیت سیاسی کنار کشیدە و گفتوگو در بارە تشکیل دولت جدید عراق با سایر جریانهای سیاسی را قطع کردە است.
این منبع تاکید کردە کە جریان صدر بر بایکوت روند سیاسی مصر است و درمورد تصیمیم استعفای فراکسیون پارلمانی خود تجدیدنظر نخواهد کرد.
منبع مذکور اشارە کردە کە در چند روز آیندە مقتدی صدر برای ادای فریضە حج عازم مکە خواهد شد..