وزارت بازرگانی عراق: برای مصرف یک سال گندم در اختیار داریم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

وزارت بازرگانی عراق: برای مصرف یک سال گندم در اختیار داریم

وزارت بازرگانی عراق علام کرد،  گندم موجود در بازارهای عراق، طبق مفاد قانون امنیت غذایی، بری یک سال دیگر کافی است و این مقدار شامل گندم موردنیاز اقلیم کوردستان نیز می شود.
محمد حنون، سخنگوی وزارت بازرگانی عراق، بە کاناک العراقیە گفت: ” در این فصل تا کنون، یک میلیون و ٨٠٠هزار تن هندم از کشاورزان خریداری شدە و احتمالا این میزان از مرز ٢ میلیون تن نیز بگذرد“.
وی افزود عراق سالانە بە ٣ میلیون تن گندم نیاز دارد و ” طبق طرحی کە در دست داریم برآنیم تا گندم مورد نیاز امسال را از استرالیا و و کانادا و آمریکا وارد کنیم و در آغاز سال آیندە نیز یک میلیون و ٣٠٠ هزار تن وارد خواهیم کرد.“
سخنگوی وزارت بازرگانی اشارە کرد: ” قانون حمایت از امنیت غذایی بە ما اجازە می دهد، از  محل اعتبار اختصاصی بە وزارت بازرگانی، یک میلیون و ٥٠٠ هزار ت گندم وارد کنیم، این مقدار با مقدار موجود در بازارهای داخلی تا اوائل اردیبهشت سال آیندە، نیاز کشور بە گندم را برآوردە می کند.
وی در مورد سبد غذایی شهروندان گفت: “ وزارت بازرگانی امیدوار است کە در سند غذایی امسال شش تا هشت قلم کالای اساسی شهروندان را توزیع کند.“
از دیگر سو، نوزاد شیخ کامل. مدیرکل بازگانی در وزارت بازرگانی حکومت اقلیم کوردستان بە (باسنیوز) گفت: ” تمام موضوعات مرتبط با تهیە گندم، آرد و کالاهای اساسی شهروندان، در عراق،  در چهارچوب کالابرگ، شامل اقلیم کوردستان نیز می شود“.