سی سال از اولین انتخابات آزاد در کوردستان میگذرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

سی سال از اولین انتخابات آزاد در کوردستان میگذرد

امروز ٢٩ اردیبهشت ماه، سی‌امین سالروز اولین پروسە انتخابات در پارلمان کوردستان از سوی شهروندان است.

پس از قیام بزرگ کورد در سال ١٩٩١ در راستای دستیابی بە پارلمان و حکومت کوردستان در سال ١٩٩٢ با توافق احزاب کوردستانی ١٩مین روز ماه پنج میلادی اولین پروسە انتخابات در پارلمان کوردستان برگزار شد.

این انتخابات بە عنوان اولین ناتخابات پارلمان آزاد در تاریخ عراق نامبردە میشود.

پس از برگزاری انتخابات، اولین شورای میهنی کوردستان تاسیس و بنیاد حکومت اقلیم کوردستان را در پی داشت.

این انجمن بعدها بە نام پارلمان کوردستان تغییر یافت، در اولین نشست رسمی خود قانون شمارە یک را تصویب کرد.