سلیمانیە / دستگیری دوبارە ٢٨ زندانی بە اتهام خرید و فروش مواد مخدر
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

سلیمانیە / دستگیری دوبارە ٢٨ زندانی بە اتهام خرید و فروش مواد مخدر

"پارلمان کوردستان در این رابطە هیئتی تشکیل داد"

 یک عضو کومیسیون حقوق بشر و امور اجتماعی پارلمان کوردستان اعلام نمود در خانە اصلاح و تربیت بزرگسالان سلیمانیە ٢٨ زندانی بە اتهام خرید و فروش موادم مخدر دوبارە بازداشت شدەاند و یک کارمند و نفر دیگری با آنها همدست بودەاند

مم اسکندر عضو کومیسیون حقوق بشر و امور اجتماعی پارلمان کوردستان بە (باس‌نیوز) گفت: "بر اساس تحقیقات صورت گرفتە توسط این کومیسیون، معلوم گشت در خانە اصلاح و تربیت سلیمانیە ٢٨ زندانی بە اتهام استعمال و خرید و فروش مواد مخدر بار دیگر بازداشت شدەاند و اکنون پروندە بازداشت شدگان در آسایش سلیمانیە است".

همچنین گفت: "کومیسیون حقوق بشر یک هیئت ویژە برای تحقیق در اینبارە تشکیل دادە و بە زودی کار تحقیق دربارە این پروندە آغاز خواهد شد".

در مورد خطرات مصرف و خرید و فروش با مواد مخدر، این پارلمانتر تصریح کرد: "طی چند سال گذشتە موارد آلودە بە مواد مخدر و متأسفانە خەرید فروش در در مناطق اقلیم کوردستان رو بە افزایش رفتە و دارد بە یک پدیدە تبدیل می‌شود، چونکە مواد مخدر از مسئلە ترور خطرناکتر است".