موسسه‌ی رسانه‌ای (K24)حمله‌ی عناصر وابسته به پ‌ک‌ک به تیم این موسسە را محکوم کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

موسسه‌ی رسانه‌ای (K24)حمله‌ی عناصر وابسته به پ‌ک‌ک به تیم این موسسە را محکوم کرد

 درپی حمله‌ی تعدادی از عناصر وابسته پ‌ک‌ک به تیم خبری کوردستان۲۴ در سلیمانیه، موسسه‌ی رسانه‌ای کوردستان ۲۴ در بیانیەای این حملات را محکوم کرد.

عصر روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، تیم خبری کوردستان ۲۴ در برابر ساختمان پزشکی قانونی سلیمانیه موردحمله‌ی طرفداران پ‌ک‌ک قرار گرفت. موسسه‌ی رسانه‌ای K24 این عمل مهاجمان را که با همه‌ی اصول و ارزش‌های انسانیت مغایرت دارد و تجاوز به آزادی کار رسانه‌ای است، محکوم می‌کند.

در بیانیە موسسە رسانەای کوردستان ٢٤ آمدە است، در اینجا به همه اعلام می‌داریم که موسسه‌ی کوردستان۲۴ همیشه همچون رسانه‌ای حرفه‌ی با رویدادها تعامل می‌کند و هیچ‌وقت از انتشار راست‌گویانه و حرفه‌ای پوشش دادن اخبار و رویدادها عدول نخواهد کرد. 

در بخشی از بیانیە آمدە است، لازم می‌دانیم از نیروهای امنیتی سلیمانیه قدردانی نماییم که در برابر پزشکی قانونی سلیمانیه از تیم خبری ما حمایت کردند. همکاری و هنگامی روزنامه‌نگاران،  مسئولان و مراکز و سندیکاها و تشکل‌های حامی حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی رسانه‌ی قدردانی می‌نماییم که در برابر این رفتار نامسئولانه‌ی طرفداران پ‌ک‌ک سکوت نکرده و مهاجمین را محکوم کردند.

موسسه‌ی رسانه‌ای کوردستان۲۴