هیئت عالی رتبە امنیتی عراق وارد مخمور شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

هیئت عالی رتبە امنیتی عراق وارد مخمور شد

هیئت عالی رتبە امنی با ریاست ارتشبد عبدالامیر یاراللە، رئیس ارکان ارتش عراق وارد مخمور شد.

وزارت دفاع عراق در بیانیەای اعلام کرد بە منظور بازدید از وضعیت امنیتی منطقە و پاکسازی مخفی گاههای تروریستان در کوه قرچوغ و مخمور هیئت عالی رتبە امنیتی با ریاست عبدالامیر یاراللە و معاونش وارد مخمور شدند.

بر طبق بیانیە وزارت دفاع عراق، رئیس ارکان ارتش عراق از نیروهای امنیتی در منطقە سپاسگذاری و تاکید کردە باید همچنان بە پاکسازی تروریستان در منطقە و شناسایی مخفی گاههایشان ادامە دهیم.