انفجار بمب در خانقین چهار قربانی برجای گذاشت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

انفجار بمب در خانقین چهار قربانی برجای گذاشت

امروز شنبە در منطقە "امام ویس" واقع در حد فاصل خانقین و شهربان استان دیالی، بر اثر انفجار بمب چهار تن از نیروهای امنیتی ضد ترور عراق قربانی گشتند.

در این رابطە نهاد محمد سخنگوی پیشین پلیس دیالە بە (باس‌نیوز) گفت: "امروز شنبە٢٤ اردیبهشت ١٤٠١، در منطقە امام ویس در حد فاصل شهرستان خانقین و شهربان استان دیالی کاروان نیروهای ضد ترور عراقی مورد هدف بمب انفجاری قرار گرفتە است".

همچنین اشارە کرد در این حادثە یک کارمند مرکز ضد ترور عراق کشتە و سە نفر نیز مجروح گشتند.