تجلیل وزارت فرهنگ اقلیم کوردستان از هنرمند نامی کورد شهرام ناظری
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

تجلیل وزارت فرهنگ اقلیم کوردستان از هنرمند نامی کورد شهرام ناظری

قرار است روز دوشنبە آیندە وزارت فرهنگ و جوانان حکومت اقلیم کوردستان طی مراسمی شایستە از هنرمند نامی کورد شهرام ناظری تجلیل کند.

بنا بر اطلاعیەای کە وزارت فرهنگ اقلیم کوردستان منتشر کردە است تحت عنوان "ناظری، نوایی از تنبور و حکایتی از شاهنامە" مراسم شایستەای برای تجلیل مقام  و فعالیت‌های هنری و بخشش جایزە بە هنرمند نامدار کورد شهرام ناظاری برگزار نماید.

این مراسم ساعت ١١ قبل از ظهر روز دوشنبە ٢٦ اردیبهشت ١٤٠١، در سالن پیشوا قاضی محمد واقع در وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کوردستان برگزار می‌گردد.

شهرام ناظری یکی از هنرمندان نامدار کورد و اهل کرماشان می‌باشد کە در عرصە موسیقی کوردستان و ایران جایگاه ویژەای دارد و صاحب سبک و حنجرەای طلایی دارد و چندین جایزە معتبر بین‌المللی را دریافت نمودە از جملە جایزە "شوالیە" ادب و هنر فرانسە یکی ازافتخارات این هنرمند نامی کورد است.