كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

معاون کاظمی: توان افزایش میزان صادرات نفت را نداریم

معاون نخست‌وزیر عراق در امور اقتصادی اعلام کرد، در شرایط کنونی عراق توان افزایش میزان صادرات نفت را ندارد.

علی علاوی، وزیر دارایی و معاون مصطفی کاظمی نخست‌وزیر عراق در امور اقتصادی اعلام کردە است، عراق در نظر دارد از افزایش بهای نفت کە بە دلیل وقوع جنگ روسیە و اوکراین صورت گرفتە، نهایت سود را ببرد.

علی علاوی همچنین گفتە: همزمان با سود جستن از افزایش بهای نفت، عراق بە دلیل جنگ روسیە و اوکراین، برای تأمین خوراک کە نرخ‌ها مدام در حال افزایش هستند، با خرجی فراوانی روبرو شدە است.

معاون مصطفی کاظمی یادآور شدە است بە توافق کشورهای صادرکنندە نفت (اوپک) پایبند است، لذا نمی‌تواند میزان صادرات روزانە نفت را افزایش دهد کە بە دلیل وقوع جنگ روسیە و اوکراین میزان تقاضا و بهای آن افزایش یافتە است.

علی علاوی بر این باور است تعیین میزان برای صادرات نفت از سوی سازمان اوپک بە رهبری سعودیە کە هدف از آن ثبات بهای نفت است، بیگمان سیاستی موفق است.