کارشناس اقتصادی: پیشبینی می‌‌شود نرخ نفت بە ٣٠٠ دلار برسد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

کارشناس اقتصادی: پیشبینی می‌‌شود نرخ نفت بە ٣٠٠ دلار برسد

یک کارشناس اقتصادی عراقی بر این باور است در آیندە نرخ نفت در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت و پیشبینی می‌شود نرخ هر بشکە بە ٣٠٠ دلار برسد.

ناصر کینایی، متخصص و کارشناس اقتصادی اهل عراق بە (باس‌نیوز) گفت: "جنگ روسیە و اوکراین همچنان ادامە خواهد داشت و هنوز پیشبینی نخواهد شد کە پایان یابد و بعضی از ناظرین بر این باورند کە این جنگ یک تا دو سال ادامە خواهد داشت".

این کارشناس اقتصادی بر این باور است تداوم این جنگ پس از یک سال، باعث افزایش نرخ نفت می‌شود و احتمال دارد قیمت هر بشکە نفت خام بە ٢٠٠ دلار برسد و در صورت ادامە جنگ بە رسیدن بە مرز دو سال، بە احتمال قوی نرخ هر بشک بە ٣٠٠ دلار برسد.

بە گفتە ناصر کینایی، در صورت افزایش نرخ نفت، عراق درآمد بیشتری از راه نفت بە دست خواهد آورد و لازم است عراق از درآمدهای نفت در حوزەهای مسکن، صنعت و کشاورزی و ایجاد فرصتهای شغلی برای جەوانان بیکار در همە استانهای عراق سرمایەگذاری کند".