كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

مسرور بارزانی: اقلیم کوردستان عاملی مهم در ثبات منطقە است

 با سرکنسول و دیپلومات کشورها در هولیر دیدار کرد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز با سرکنسول و نمایندە و دیپلومات کشورهای خارجی مقیم در اقلیم کوردستان دیدار کرد و در این نشست، نخست‌وزیر اوضاع کنونی اقلیم کوردستان، اصلاحات کابینە نهم و روابط با حکومت فدرال عراق را تشریح نمود.

امروز شنبە ٢٣ بهمن ماه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در نشست با سرکنسول، نمایندە و دیلپومات کشورهای خارجی در اقلیم کوردستان، ضمن تشریح وضعیت اقلیم کوردستان و اصلاحات کابینە نهم، همچنین در مورد آخرین رویدادهای عراق و منطقە دیدگاه حکومت اقلیم کوردستان را ابراز کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، دربارەی تلاشها برای تشکیل حکومت جدید عراق صحبت کرد و گفت: باید این حکومت در خدمت همەی اقشار و شهروندان عراق باشد و هیچ گونە فرق و جدایی صورت نگیرد و ثبات و استقرا صلح در عراق را تضمین کند.

مسرور بارزانی همچنین تأکید کرد حکومت اقلیم کوردستان همیشە تلاش نمودە روابطی حسنە با حکومت عراق داشتە باشد و تمام اختلافات و مشکلات بە شیوەای بنیادی و بر مبنای قانون حل گردند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همچنین بە کارنامە حکومت اقلیم کوردستان اشارە نمود کە در راستای در پیش گرفتن اقتصاد چند بعدی و افزایش درآمدها، کاهش خرجیها و سازماندهی باجهای حکومتی، هچنین زمینەسازی برای سرمایەگذاران خارجی طرح‌ریزی شدە است.

مسرور بارزانی تأکید نمود: "ضمن وجود اختلافات سیاسی در عراق و اقلیم کوردستان، ولی ما اجازە ندادەایم این مشکلات تأثیرات منفی درون حکومت داشتە باشند، بلکە برعکس روابط و هماهنگی خوب و منطقی میان احزاب و شرکای حکومتی وجود دارد".

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تأکید نمود کە اقلیم کوردستان عامل مهم ثبات منطقە و خواهان روابطی دوستانە با کشورهای همسایە، همچنین گسترش روابط با جامعەی بین‌المللی می‌باشد. بە اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی با اقلیم کوردستان جهت مقابلە تهدید تروریستهای داعش اشارە نمود، بە ویژە در مناطق کوردستانی خارج از اقلیم کوردستان و گفت از طریق برداشتن خلاهای امنیتی و گسترش هماهنگی مشترک امنیتی میان نیروهای پیشمرگە و ارتش عراق، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.

در بخش دیگری از این نشست نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بە مشکلات مهاجرین، هچنین راهکارهای حکومت اقلیم کوردستان برای مقابلە با کوچ غیرقانونی اشارە کرد.

در پایان نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، بە ملاحظات و سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ داد.