وزارت برنامە و بودجە عراق: ٥٠٠ هزار کودک کار وجود دارد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

وزارت برنامە و بودجە عراق: ٥٠٠ هزار کودک کار وجود دارد

سخنگوی وزارت برنامە و بدوجە عراق اعلام کرد کە در این کشور ٥٠٠ هزار کودک در بازارها مشغول کار هستند.

عبدالزهرە هنداوی، سخنفوی وزارت برنامە و بودجە عراق در یک کنفرانس خبری ضمن تأیید آمار کودکان کار در عراق گفت: باید یک راه چارە اساسی برای حل و پایان دادن بە کودکان کار در عراق اتخاذ گردد.

عبدالزهرە هنداوی همچنین گفت ٥٠٠ هزار کودک در شهرهای مختلف عراق در بازار کارند و ٣٠٪ این کودکان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

بە باور این مسئول عراقی یک چهارم شهروندان عراقی در فقر زندگی می‌کنند و آنها یک برنامە پنج سالە تهیە کردەاند کە هدف از این برنامە کاهش نرخ فقر از ٣٠٪ بە ١٦٪ در شهرهای عراق است.

افزایش شمار کودکان کار و سعود میزان فقر در عراق در حالی است کە این کشور یکی از صادرکنندگان اصلی نفت در جهان بە شمار می‌رود و فقط درآمد ماهانە نفت در این کشور حدود هفت میلیار دلار است، ولی شهروندان این کشور در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند.