اسامی سە کاندیدای پست نخست‌وزیری عراق اعلام گشت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

اسامی سە کاندیدای پست نخست‌وزیری عراق اعلام گشت

روزنامە رسمی حکومت عراق امروز اسامی سە نفر را کە برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق کاندیدا هستند را منتشر نمود.

امروز سەشنبە ٢٨ دی‌ماه ١٤٠٠، روزنامە صباح عراقی طی گزارشی و با استناد بر منابع خود اعلام کرد مقتدی صدر رهبر جریان صدر و جبەی چهارچوب هماهنگی (ایطار تنصیقی) بر سر چگونگی انتخاب نخست‌وزیر عراق بە توافق اولیە رسیدەاند.

جریان صدر و ایطار تنصیقی بر سر این بە توافق رسیدەاند کە صدر اسامی نفرات را اعلام و ایطار تنصیقی نیز حق قبول یا رد و وتو داشتە باشند.

طبق گزارش روزنامەی صباح، تاکنون اسامی سە نفر عرب شیعری جهت تصدی پست نخست‌وزیر عراق آشکار شدە است کە عبارتند از:

- مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر کنونی عراق

- محمد توفیق علاوی، کسی کە برای تشکیل کابینەی پیشین حکومت عراق مکلف گردید، ولی شکست خورد و سرانجام کاظمی موفق بە تشکیل حکومت گردید.

- حیدر عبادی نخست‌وزیر پیشین عراق (2018 -2014).

در این گزارش اشارە شدە است تاکنون در میان این سە نفر، محمد توفقی علاوی بیشترین شانس تصدی نخست‌وزیری آیندە عراق را دارد.