ایطار تنصیقی دربارەی عدم حضور در حکومت عراق هشداری داد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

ایطار تنصیقی دربارەی عدم حضور در حکومت عراق هشداری داد

احزاب و جریانات سیاسی معترض عضور هیئت هماهنگی (ایطار تنصیقی) دربارەی عدم حضور در حکومت جدید و پروسەی سیاسی عراق هشداری دادند.

خالد سرای، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: "در صورتی کە اگر در روند انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینەی جدید حکومت، همان راهکار انتخاب هیئت رئیسەی پارلمان در پیش گرفتە شود، احتمال دارد جریانات عضو ایطار تنصیقی پروسەی سیاسی عراق را بایکوت نمایند.

ایطار تنصیقی دومین جریان احزاب و جریانات عرب شیعی عراق می‌باشد کە در تلاش است مقتدی صدر رهبر جریان صدر را بە این قناعت برساند کە حکومت آیندە عراق توافقی باشد، ولی قمتدی صدر کە رهبری جریان صدر را بە عهدە دارد و با کسب ٧٣ کرسی برندە انتخابات زودهنگام عراق شدە است، تشکیل حکومت توافقی را رد نمودە و خواهان تشکیل حکومت ائتلافی بر منبای اکثریت است.

همزمان هشام رکابی، یکی دیگر از ربهران دولت قانون کە نوری مالکی رهبری آن را بە عهدە دارد، دەر صفحەی توییتر خود این اخبار و گزارشات را رد نمودە کە جبهەی ایطار تنصیقی دچار تنش و از هم پاشیدگی شدە باشد برا اتحاد و انسجام میان احزاب سیاسی عضو این جبهە تأکید کردە است.

روز شنبە تاریخ ٩/١/٢٠٢٢ پارلمان عراق اولین نشست دورەی پنجم خود را برگزار و محمد حلبوسی بە عنوان رئیس پارلمانو حاکم زاملی و شخوان عبداللە بە عنوان معاونان وی انتخاب شدند.

پس از این نشست جبهەی ایطار تنصیقی با انتشار بیانیەای تحولات و تصمیمات اولین نشست دەوری پنجم پارلمان عراق را رد نمودند و بە دادگاه عالی فدرالی شکایت کردند.