یکی از نگەبانان ریاست جمهوری عراق کشتە شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

یکی از نگەبانان ریاست جمهوری عراق کشتە شد

یکی از نگەبانان ریاست جمهوری عراق کشتە و اسلحەاش ربودە شد.

بنابر گزارشات صبح امروز یکشنبە ٢٦ دی ماه، چندین فرد مسلح بە یکی از سربازهای نگەبان ریاست جمهوری در بغداد حملە کردەاند.

این سرباز در نزدیکی پل مکانیک در منطقە درە در جنوب بغداد در زمان انجام وظیفە مورد حملە قرار گرفتە و پس از کشتە شدنش، اسلحەاش ربودە شدە است.