فرماندە دستگاه اطلاعاتی عراق مورد حملە قرار گرفت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

فرماندە دستگاه اطلاعاتی عراق مورد حملە قرار گرفت

بە منزل مسکونی یکی از فرماندهان دستگاه اطلاعاتی عراق حملە شد.

سرهنگ صادق علی حسین، یکی از فرماندهان دستگاه اطلاعاتی وابستە بە وزارت داخلە عراق با انتشار ویدیویی اعلام کردە، افرادی مسلح بە منزلش هجوم بردەاند.

او گفتە است، با نیروهای پلیس تماس گرفتە اما این افراد بە پلیس اجازە ندادەاند وارد منزل شوند.

او از مصطفی کاظمی درخواست کردە را بە کمکش بروند، در این ویدیو سرهنگ صادق علی حسین گفتە هیچ کس حاضر نیست مرا محافظت کند پس چگونە شهروندان عادی را محافظت میکنند.