بغداد/ نشست نیروی پیشمرگە و ارتش عراق
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

بغداد/ نشست نیروی پیشمرگە و ارتش عراق

هیئت وزارت پیشمرگە حکومت اقلیم کوردستان با وزارت دفاع عراق بە منظور گفتگو دربارە وضعیت امنیتی مناطق میان پیشمرگە و ارتش عراق دیدار بە عمل آوردند.

سرلشکر عبدالخالق طلعت بە عنوان نمایندە وزارت پیشمرگە و وزارت داخلە حکومت اقلیم کوردستان در فرماندهی عملیاتهای مشترک عراق در گفتگو با (باسنیوز) اعلام کرد، امروز شنبە ١٣ آذر ماه هیئت وزارت پیشمرگە در بغداد با هیئت وزارت دفاع دیدار نمود.

وی دربارە محتوا و موضوعات مورد بحث در این نشست اعلام کرد، ما تاکید کردیم کە باید هماهنگیهای میان نیروی پیشمرگە و ارتش عراق بە طور عملی صورت گیرد نە اینکە، تنها بر روی نقشەای کاغذی باشند.

این فرماندە اعلام نمود، در این نشست دربارە وضعیت مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان و وجود خلاءهای امنیتی میان نیروهای پیشمرگە و ارتش عراق گفتگو شد.