فازل میرانی: اقداماتی کە انجمن عالی قضات انجام دادە قانونی نیست
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

فازل میرانی: اقداماتی کە انجمن عالی قضات انجام دادە قانونی نیست

امروز شنبە ١٣ آذر ماه، فاضل میرانی سکرتیر دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان در گفتگویی با رسانەها اعلام نمود، دربارە نتیجە انتخابات پارلمان عراق سخن و اعلام کرد، هیچ شخصی این قدرت را ندارد کە رای شهروندان را باطل کند.

فاضل میرانی گفت، دوستان ما در اتحادیە میهنی فکر کردەاند ما منظورمان اینست کە آنها کرسیهای پارتی را تصاحب کردەاند، اما مخاطب ما کسانی هستند کە رای شهروندان را باطل کردەاند، ما از طریق قانون شکایت خود را ثبت کردەایم.

او گفتە است، انجمن عالی قضات اقداماتی انجام دادە کە در دایرە اختیارات او نیست، هیچ کس نمیتواند رای شهروندان را باطل کند.

فاضل میرانی تاکید کردە است، ما بر اساس راهکارهای قانونی اقدام خواهیم نمود اما اینجا عراق است و هرچیزی احتمال دارد روی دهد.