جشنوارە عباس کمندی در هولیر برگزار میشود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

جشنوارە عباس کمندی در هولیر برگزار میشود

 امروز عصر در سالن فرهنگ هولیر جشنوارە عباس کمندی از سوی موسسە رسانەای باس برگزار میشود، شبکە تلویزیونی کوردستان ٢٤ و پیج باس‌نیوز بە صورت زندە این برنامە را پوشش میدهند.

سرپرست این جشنوارە در گفتگو با باس‌نیوز اعلام داشت، در این جشنوارە دو کتاب نویسندە و روزنامەنگار برهم علی کە دربارە زندگی و آثار عباس کمندی است، رونمایی میشود.

همچنین قطعاتی از آوازها و موسیقی‌های هنرمند عباس کمندی منتشر خواهد شد. جایزە عباس کمندی اهدا خواهد گشت.