موسسە خیریە بارزانی محمولە کمکهای پزشکی را بە غرب کوردستان ارسال کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

موسسە خیریە بارزانی محمولە کمکهای پزشکی را بە غرب کوردستان ارسال کرد

موسسە خیرە بارزانی با همکاری سازمان IEH آلمانی، محمولەای دیگر از کمکهای پزشکی را کە شامل دارو و تجهیزات پزشکی است بە غرب کوردستان ارسال کرد.
دیروز دوشنبە ٢٦ مهر، بخش کمکهای پزشکی موسسە خیریە بارزانی با همکاری سازمان IEH آلمانی، محمولەای دیگر از کمکهای پزشکی را بە بیمارستانهای غرب کوردستان ارسال کرد.
در این رابطە پیر دیان، مسئول دفتر شنگال موسسە خیریە بارزانی اعلام کرد: ” با همکاری سازمان IEH آلمانی، تجهیزات و نیازمندیهای پزشکی را بە بە شهرهای غرب کوردستان ارسال می کنیم و بە کمکهای خود بە مردم غرب کوردستان در زمینەهای مختلف ادامە می دهیم.“
وی افزود: ” بهای تجهیزات پزشکی یاد شدە ٥٤٢هزار دلار آمریکایی تخمین زدە می شود.“