(ھ. د.پ) در پی مشارکت در دولت آیندە ترکیە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

(ھ. د.پ) در پی مشارکت در دولت آیندە ترکیە است

رهبر مشترک حزب دمکراتیک خلق ها (ھ.د.پ) اعلام کرد در پی مشارکت در دولت آیندە ترکیە هستند و از این پس اپوزیسیون نخواهد بود.
پروین بولدان، رهبر مشترک حزب دمکراتیک خلق ها در سخنانی در میتینگ خود در شھر آگری در شمال کوردستان، بە هواداران حزب خود اطمینان خاطر داد کە(ھ.د.پ) از این اپوزیسیون نخواهد ماند و در انتخابات آیندە یکی از احزاب تشکیل دهندە دولت خواهد بود.
پس از انتخابات ١٣٩٤ ترکیە، ( ھ.د.پ) نصاب قانونی ورود بە پارلمان را بە دست آورد و بە انتخابات زودهنگام راە یافت، باتشکیل یک دولت موقت سە ماە، دو وزارت بە این حزب واگذار شد، لذا در این صورت، این برای دوم بار خواهد بود کە (ھ. د.پ) در تشکیل دولت مشارکت می کند.
پروین بولدان اضافە کرد: ” ما باید در دولت ترکیە سهیم باشیم و از این پس نیز در راستای رسیدن بە این هدف اقدام خواهیم داشت و بە هوداران خود اطمینان خاطر می دهیم کە (ھ.د.پ) در انتخابات پیش رو  در تشکیل ولت سهیم خواهد بود.“