پارتی: بە منظور دفاع از حقوق قانونی خود در بغداد باید متحد باشیم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

پارتی: بە منظور دفاع از حقوق قانونی خود در بغداد باید متحد باشیم

امروز دوشنبە ٢٦ مهر ماه، نشست هیئت پارت دمکرات کوردستان با اتحادیە میهنی پایان یافت و سخنگوی دو طرف کنفرانسی خبری برگزار کردند.


محمود محمد، سخنگوی پارت دمکرات کوردستان، در سخنانش تاکید کرد اجازە نخواهیم داد حکومت فدرال، شهروندان کوردستان و جریانات سیاسی را با موضوع انتقال پول بە بازی بگیرد، مطالبات ما حق مسلم ماست.

سخنگوی پارتی اعلام کرد، در این نشست دوستانە کە پس از انتخابات پارلمانی عراق انجام گرفت، دربارە حضور کورد در بغداد گفتگو کردیم، تا هماهنگ مطالبات و حقوقمان را بە دست آوریم.

امین باباشیخ سخنگوی اتحادیەی میهنی کوردستان نیز اعلام کرد، ما همە تلاش خواهیم کرد در بغداد و اقلیم کوردستان متحد باشیم، حتما در این زمینە با جریانات دیگر کوردستان نیز دیدار بە عمل خواهیم آورد.


محمود محمد در ادامە گفت، طی یک سال گذشتە هیئتی مشترک میان حکومت اقلیم کوردستان و عراق بە منظور عادی‌سازی وضعیت مناطق کوردستانی خارج از ادارەی حکومت اقلیم کوردستان تشکیل شد، اما مشکلاتی ایجاد شد، دربارە شنگال و کرکوک توافق‌نامەهایی بە امضا رسید اگرچە اجرایی نشد اما در نوع خود بسیار مثبت کە بعدتر مشکلاتی بر سر راه اجرایی شدن آنها ایجاد گردید.

 

او اعلام کردە است، دربارە موضوع انتخاب رئیس جمهوری هیچ گفتگویی انجام نگرفتە است، باید هیئتی بە منظور پیگیری حقوق کورد در بغداد تشکیل شود.
سخنگوی اتحادیەی میهنی از سوی دیگر اعلام نمود، در این نششت دربارە هیچ پست و مقامی گفتگو نشد، تاکید کردیم همگان باید برای منافع کوردستان تلاش کنیم و در این راستا هماهنگ و متحد اقدام نماییم. موضوع پست رئیس جمهوری هیچ مشکلی بر سر رای انجام وظیفە ما بە عنوان مدافعین کورد در بغداد ایجاد نخواهد کرد.