سلیمانیە/ دیدار و گفتگوی هیئت پارت دمکرات با اتحادیەی میهنی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

سلیمانیە/ دیدار و گفتگوی هیئت پارت دمکرات با اتحادیەی میهنی

نشست هیئت عالی رتبە پارت دمکرات کوردستان با  دفتر سیاسی اتحادیەی میهنی رسید آغاز شد.

هیئت پارت دمکرات کوردستان امروز دوشنبە ٢٦ مهر ماه، با اعضای دفتر سیاسی اتحادیەی میهنی دیدار بە عمل آوردند.

این هیئت پارتی با ریاست اتحادیەی میهنی دیدار و دربارە کارنامە مشترک جریانات کوردستان در بغداد و هماهنگیهای بیشتر گفتگو خواهند کرد.

فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی ریاست این هیئت را بر عهدە دارد کە متشکل از محمود محمد، عراف تیفور، علی حسین، دلشاد شهاب است.

بنابر گزارشات هیئت پارت دمکرات پس از دیدار با اتحادیەی میهنی با جریانات دیگر نیز دیدار بە عمل خواهند آورد.