جلد چهارم کتاب "بارزانی و جنبش آزادیخواهانه کورد" چاپ و منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

جلد چهارم کتاب "بارزانی و جنبش آزادیخواهانه کورد" چاپ و منتشر شد

جلد چهارم مجموعه کتاب "بارزانی و جنبش آزادیخواهانه کورد" اثر رهبر مسعود بارزانی تحت عنوان فرعی "قیام گولان" چاپ و در دسترس دوستداران تاریخ مبارزاتی کورد و کوردستان قرار گرفت.

این کتاب از دو بخش، بخش اول از ٦١٦ صفحه و بخش دوم نیز ٤٨٨ صفحه تشکیل شده است. همچنین کتاب مذکور شامل اسناد و عکس‌های تاریخی می‌باشد.

چاپ اول کتاب "بارزانی و جنبش آزادیخواهانه کورد" در چاپخانه "رکسانا" در شهر هولیر انجام شده است.