هدپ: ١٥درصد آراء را در انتخابات آیندە ترکیە کسب خواهیم کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

هدپ: ١٥درصد آراء را در انتخابات آیندە ترکیە کسب خواهیم کرد

معاون رهبر مشترک حزب دمکراتیک خلق ها (هدپ)، بە جایگاە این حزب در انتخابات آیندە اشارە کردە  و گفتە میزان آراء ما بە ١٥درصد خواهد رسید.

طیب تمل، معاون رهبر (هدپ)، در مصاحبە با روزنامە ” جمهوریت“ ترکی، اظهار داشتە، بر اساس نظرسنجی انجام شدە، میزان آراء حزب ما در انتخابات آیندە ترکیە بە ١٥درصد خواهد رسید.

وی در ادامە این  مصاحبە می گوید: ” ائتلاف “ملت“ میان احزاب اپوزیسیون و ائتلاف ” جمهوری“ احزاب حاکم،  هر دو نیاز بە ائتلاف با هدپ در انتخابات آیندە دارند، لذا (هدپ) با توجە بە وزن خود، سرنوشت خود را بە دست خواهد گرفت.“

  طیب تمل، سیستم ریاست جمهوری را سیستمی ناکارامد خواند و گفت: ” آنهائیکە درصدد دمکراتیزە سیستم سیاسی اند، باید بە سیستم پارلمانی باگردند.“

وی بەعنوان عضو رهبری هدپە برای نخستین بار اعلام کرد: ” ما هیچ شرطی برای تشکیل ائتلاف با سایر احزاب نداریم و از تمام احزاب استقبال می کنیم.“