پنج متهم بە سودای مواد مخدر در هولیر بازداشت شدند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

پنج متهم بە سودای مواد مخدر در هولیر بازداشت شدند

” مبالغی ارز تقلبی بە همراە داشتند“

ادارە کل مبارزە با قاچاق مواد مخدر، اعلام کرد کە پنج متهم سوداگر مواد مخدر بازداشت کردە است.

امروز یکشنبە ٤ مهر ١٤٠٠ خورشیدی، ادارە کل مبارزە با قاچاق مواد مخدر اعلام کرد: طی عملیات مختلف در سطع شهر هولیر، پنج متهم بە قاچاخ مواد مخدر کە شامل ١٧ گرم کریستال، ٢٠ گرم جامائیکا، ١٠ گرام حشیش، ٧ گرم هیروئین، ١١٩ عدد قرص، شش هزار و ٢٠٠ دلار تقلبی ، یک میلیون و ١٢٥ هزار دینار تقلبی و پنج دستگاە تایپ از آنها کشف و ضبط شد.

در اعلامیە مذکور همچنین آمدە است، متهمین مطابق مادە ٢٥ قانون ویژە مواد مخدر برایشان پروندە تشکیل و تحویل قاضی تحقیق شدە است.