نخست وزیر از سفیر تازە فرانسە در عراق استقبال کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

نخست وزیر از سفیر تازە فرانسە در عراق استقبال کرد

نخست وزیر اقلیم کوردستان، از سفیر جدید فرانسە در عراق استقبال کرد و بە تبادل نظر در مورد در موضوع پرداختند.

امروز ٤ مهر یکشنبە ٤ مهر، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، از اریک شووالیە، سفیر  جدید فرانسە در عراق استقبال کرد، نخست وزیر اقلیم کوردستان، اغاز بە کار سفیر فرانسە را بە وی تبریک گفت و برای وی در انجام وظایفش آروزی موفقیت کرد، نخست وزیر اقلیم کوردستان هـچنین بە روابط تاریخی و دوستانە میان فرانسە و اقلیم کوردستان اشارە کرد از حمایت  همیشگی فرانسە از مردم کوردستان در مقاطع مختلف تقدیر کرد.

سفیر فرانسە نیز ضمن اشارە بە توسعە اقتصادی و بازسازی اقلیم کوردستان، از اقدامات کابینە نهم حکومت اقلیم کوردستان در این زمینە تمجید و تمایل کشور متبوعش را بە گسترش بیشتر راوبط با اقلیم ابراز کرد.

روابط اقلیم کوردستان و دولت فدرال، انتخابات زودهنگام پیش روی پارلمانی عراق و مقابلە با تهدیدات تروریستهای داعش از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.