یک جوان کورد موفق بە دریافت جایزە دیپلوماسی سازمان ملل شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

یک جوان کورد موفق بە دریافت جایزە دیپلوماسی سازمان ملل شد

یک جوان کورد موفق بە دریافت جایزە دیپلوماسی سازمان ملل شد

یک جوان ساکن شهر سوران در اقلیم کوردستان بە نام محمد ناظم، با شرکت در در کنفرانس مدل سازمان ملل در دبی، جایزە نفر دوم این کنفرانس را دریافت کرد.

محمد ناظم بە (باسنیوز) گفت: ” از تمام کسانی کە مرا تشویق بە شرکت در کنفرانس بین المللی جوانان کشورهای عربی کردند، سپاسگزارم، با شرکت فعال در این کنفرانس کە ٢٠٠ نفر از کشورهای مختلف جهان در ان شرکت داشتند و بە تحولات کنونی جهان پرداختیم، موفق بە دریافت جایزە نفر دوم بهترین دیپلومات آن شدم.“

وی فزود: ” آنچە بیش همد موجب خوشحالی من شد، این بود کە با پوشش کوردی و پرچم کوردستان توانستم  با تعدادی از نمایندگان، از جملە، نمایندە سازمان ملل و چند کشور عربی پیرامون وضعیت کوردستان بحث و گفتوگو کنم و در این دیدارها از هموارە خواستار توجە آنها بالاخص بە اقلیم کوردستان و کوردستان بطور عموم می شدم.“