نچیروان بارزانی: روابط دیرنیەای با اتریش داریم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

نچیروان بارزانی: روابط دیرنیەای با اتریش داریم

رئیس اقلیم کوردستان می گوید روابط دیرینە و دوستانەای با اتریش داریم.

بر اساس اعلامیە ریاست اقلیم کوردستان، صبح امروز سە شنبە ٣١ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، از اوسکار وستنگر، سفیر اتریش در اردن و عراق استقبال کرد.

در این دیدار نچیروان بارزانی و اوسکار وستنگر، پیرامون ” روابط دوستانە و دیرینە“ اقلیم کوردستان با دولت اتریش و تمایل دوجانبە بە منظور توسعە این روابط در تمام زمینەها بەویژە در زمینەهای تجاری، سرمایەگذاری و اشتغال زایی بحث و گفتوگو  کردند.

اوسکار وستنگر، از روند بازسازی و اجرای طرحهای عمرانی و پیشرفت  اقلیم کوردستان ابراز خوشحالی نمود و از فداکاری پیشمرگان در شکست داعش تمجید کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، بە ارزیابی زمینەهای سرمایەگذاری شرکتهای اتریشی در اقلیم کوردستان و ایجاد فرصتهای شغلی مشترک پرداختە شد و طرفین ابراز امیدواری کردند کە سفر دیروز هیات تجاری اتریش بە هولیر  و دیدار با تجار اقلیم کوردستان، زمینە را برای بازگشت شرکتهای اتریشی بە اقلیم فراهم کند.

در اعلامیە مذکور همچنین آمدە است، نچیروان بارزانی، ضمن تمجید از روابط دوستانە و حمایت دولت اتریش از مردم کوردستان، بە کمکهای این کشور بویژە در دهە هفتاد میلادی قرن گذشتە اشارە کرد کە جزو نخستین کشورهایی بود کە با آغوس باز از پناهندگان کوردستان  استقبال کرد، همچنین با گشایش خط مستقیم هوایی میان هولیر- وین را بە مثابە یک پل مهم ارتباطی میان قاقلیم کوردستان با  جهان تلقی کرد.

فعالیتهای دفتر نمایندگی اقلیم کوردستان در وین، شیوع بیماری کرونا در اقلیم کوردستان و اتریش، مکانیزمهای مقابلە با تروریسم و تهدیدات داعش، روابط  هولیر- بغداد، روابط عراق و اقلیم کوردستان با کشورهای همجوار و همچنین وضعیت منطقە از دیر مباحث مورد بحث در این دیدار بود.