کاندید پارتی در بغداد: خدمت بە مردم هدف اصلی من است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

کاندید پارتی در بغداد: خدمت بە مردم هدف اصلی من است

جاسم محمد عبدالکریم المنداوی، مشهور بە (ابو آرام) یکی از کاندیداهای پارت دمکرات کوردستان در حوزە انتخابیەی شش بغداد است، او در گفتگو با (باسنیوز) اعلام کردە است، بە ملت خود افتخار میکنم و برای خدمت بە منطقەام آمادەام.

او دربارە مشکلات موجود میان هولیر و بغداد اعلام داشت، قطعا تلاش خواهیم کرد، مشکلات میان هولیر و بغداد حل شود و امیدواریم بە اهداف خود برسیم.

او میگوید، آنچە کە مهم است من کورد هستم و بسیار بە خودم افتخار میکنم،یکی از اهداف من خدمت بە مندلی است، این شهر دیرین طی ١٨ سال گذشتە هیچ نمایندە واقعی در پارلمان عراق نداشتە است، در این منطقە مشکلات زمین کشاورزی هنوز وجود دارد و زمینها بە صاحبان اصلی آن واگذار نشدە است.

این کاندیدای پارتی میگوید:" رژیم سرنگون بعث ستمهای زیادی بە کورد روا داشت و شهروندان طی حاکمیت وی شهید شدند، مفقودالاؤر شدند و ناچار بە ترک مناطق و شهر و کاشانەی خود شدند، او سرزمین کوردها را  اشغال کرد، با حمایت رهبر بارزانی ما میتوانیم تمام حق خود را بازپس بگیریم.