کاندیدای پارتی در کربلا: میخواهیم شهرهای عراق هم مانند شهرهای کوردستان پیشرفت کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

کاندیدای پارتی در کربلا: میخواهیم شهرهای عراق هم مانند شهرهای کوردستان پیشرفت کند

کاندیدای پارت دمکرات کوردستان در استان کربلا اعلام کرد، برای آبادانی شهرهای عراق همانند شهرهای اقلیم کوردستان تلاش خواهیم کرد.

هیسم عبدالرحیم میاحی، استاد دانشگاه کاندیدای شمارە ٢٩ پارتی در حوزە انتخابیە ١ کربلا است.

او در گفتگو با (باسنیوز) اعلام کرد:" شهرهای عراق از نظر خدمات شهروندی و آبادانی در وضعیت نامناسبی هستند، اما در عکس در کوردستان بە ویژە پایتخت اقلیم کوردستان هولیر، بە طور مداوم در حال پیشرفت است.

هیسم میاحی در ادامە گفتە است، مشکلاتی کە در میان اقلیم کوردستان و عراق ایجاد شدە است، احزاب سیاسی باعث و بانی آن هستند، هیچ فرقی میان کوردها و عربها نیست.

این کاندیدای پارتی با اشارە بە اینکە رهبر بارزانی و پارتی روابط حسنەای با جریانات عرب شیعی دارند و اعلام کرد، ما در تلاش هستیم، پلی باشیم برای روابط میان کربلا و هولیر.

هیسم میاحی در ادامە میگوید، من در پارلمان عراق بە عنوان یکی از اعضای فراکسیون پارتی با فساد مبارزە خواهم کرد و تصویری شایستە از پارتی در کربلا بە مردم نشان خواهم داد.

میاحی معتقد است سرکردەهای عراق این کشور را بە ویرانە تبدیل کردەاند و جریانات برای منفعت خود در آن حضور دارند، عراق برای رسیدن بە رهایی بە افراد دلسوز و امانتدار نیاز دارد.