ماکرون از کشتن سرکردەی داعش توسط فرانسە خبر داد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

ماکرون از کشتن سرکردەی داعش توسط فرانسە خبر داد

رئیس جمهور فرانسە از کشتە شدن یکی از سرکردەهای داعش در صحرای بزرگ آفریقا خبر داد.

صبح امروز پنجشنبە ١٥ شهریور ماه، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسە در توییتر خود از کشتن "عدنان ابو ولید صحراوی" از اعضای رهبری داعش در بیابان صحرای بزرگ آفریقا خبر داد.

امانوئل ماکرون اعلام کردە است، عدنان ابوولید بە دست نیروهای فرانسە کشتە شد و این یک موفقیت بزرگ در مبارزە علیە داعش و تروریستان است.

رئیس جمهور فرانسە تاکید کردە است، کشورش با همکاری آفریقا، اروپا و آمریکاییها بە مبارزە علیە داعش همچنان ادامە خواهد داد.

صحرای بزرگ در مثلث مرزی میان کشور مالی، نیجریە و بورکینافاسو قرار گرفتە و دو گروه  تروریستی داعش و القاعدە در آن حضور دارند و اعمال تروریستی علیە مردم منطقە انجام میدهند.