شاخوان عبداللە: کسانی کە با بازگشت نیروی پیشمرگە مخالفند اعضای داعش و دست‌نشاندەها هستند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

شاخوان عبداللە: کسانی کە با بازگشت نیروی پیشمرگە مخالفند اعضای داعش و دست‌نشاندەها هستند

یکی از کاندیداهای پارت دمکرات کوردستان در کرکوک، بر بازگشت نیروی پیشمرگە بە کرکوک تاکید و اعلام کرد، کسانی کە با بازگشت نیروی پیشمرگە مخالف هستند، اعضای داعش و دست‌نشاندەها هستند.

شاخوان عبداللە کاندیدای شمارە ٣٠ پارت دمکرات کوردستان درکرکوک با انتشار بیانیەای اعلام کردە است، پیشمرگەهای لشکر نیروی پیشمرگە اهل کرکوک هستند و هیچ فردی نمیتواند حق دفاع از کرکوک را از آنها بگیرد،

شاخوان عبداللە در ادامە گفتە است، افرادی کە با بازگشت نیروی پیشمرگە بە کرکوک مخالف هستند، اعضای داعش و دست‌نشاندەهای کشورهای منطقە و فاشیستها هستند.

این کاندیدای پارتی با اشارە بە فداکاریهای نیروی پیشمرگە در راستای آزادی و دفاع مشروع از کرکوک اعلام کرد، باید در اسرع وقت اقدامات لازم برای حضور نیروهای پیشمرگە در کرکوک انجام گیرد.

شاخوان عبداللە تاکید کرد کە ما بە گفتەهای فاشیستها و داعشیان گوش نمیدهیم ، باید بە مطالبات شهروندان میهن پرست گوش فرا دهیم، افرادی کە میان عربها و ترکمنها خواستار بازگشت نیروی پیشمرگە بە کرکوک و امنیت و آسایش در سایە زیست مسالمت‌آمیز هستند.