فاضل میرانی: تا مشکلات کوردها حل نشود خاورمیانە بە ثبات نخواهد رسید
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

فاضل میرانی: تا مشکلات کوردها حل نشود خاورمیانە بە ثبات نخواهد رسید

مسئول دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان اعلام کردە است، ثبات در خاورمیانە بە سرنوشت کوردها وابستە است.

امروز چهارشنبە ٢٤ شهریور ماه، فاضل میرانی سکرتر دفتر سیاسی پارتی در نشستی اعلام کرد، عراق چندین مشکل اصلی از جملە مشکلات حل نشدە مربوط بە کوردها، اتنیکها، درآمد، حقوق بشر، آزادی و برابری دارد.

فاضل میرانی معتقد است، اگر حاکمان عراق برای کشورشان دلسوز باشند، باید بە حضور کوردها اهمیت دهند، زیرا کوردها با تفکر فاشیتی ضد کورد مشکل دارد و نە با اشخاص.

وی تاکید کردە است، حاکمان عراق و جامعە بین المللی بخواهند یا نە، خاورمیانە بە ثبات نخواهد رسید تا زمانی کە مشکلات مربوط بە کوردها حل نشود.

فاضل میرانی با افتخار میگوید پارتی همەپرسی استقلال را در کردستان بە انجام رساند و این همەپرسی تا ابد سندی برای استقلال کوردستان خواهد بود.