روسیە: آمریکا در صدد تجزیە سوریە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

روسیە: آمریکا در صدد تجزیە سوریە است

یکی از مقامات عالیرتبە جمهوری فدرال روسیە، ادعا کرد کە آمریکا درصدد تجزیە سوریە است.

سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجە روسیە بە کانال (RT) روسی گفتە: ”حضور غیرقانونی آمریکا  در سوریە“ یکی از عوامل اصلی دامن زدن بە بی ثباتی و تداوم تنشهای داخلی این کشور است.

سرگی یابکوف، همچنین اظهار داشتە: ” بە باور من“  آمریکا یک سیناریو برای تقسیم سوریە تدارک دیدە است.

معاون وزیر خارجە روسیە تاکید کردە کە کشورش با هرگونە تلاشی در راستای تقسیم سوریە مخالف می کند و اعلام کردە: ما از مصوبات شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر یک پارچگی خاک سوریە حمایت می کنیم.