رهبر بارزانی از سفیر اتحادیە اروپا در عراق استقبال کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

رهبر بارزانی از سفیر اتحادیە اروپا در عراق استقبال کرد

بنابر اطلاعیەای کە دفتر بارزانی منتشر کردە است، امروز (یک‌شنبە، ١٠ مردادماه ١٤٠٠)، رهبر مسعود بارزانی در شهر صلاح‌الدین از مارتن هوث، سفیر اتحادیە اروپا در عراق، استقبال کرد.

در این دیدار مارتن هوث کە بە مناسبت پایان ماموریتش بە دیدار رهبر بارزانی رفتە است، از ثبات و پیشرفت‌های اقلیم کوردستان در زمینەهای اقتصادی و اداری ستایش کرد.

سفیر اتحادیە اروپا بر این نکتە تاکید گذاشت کە در آیندە نیز این اتحادیە از اقلیم کوردستان حمایت می‌کند.

در این دیدار رهبر مسعود بارزانی و مارتن هوث وضعیت سیاسی عراق، تهدیدها و چالش‌های پیش روی فرآیند سیاسی و انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور را مورد بررسی قرار دادند.

بنابر اطلاعیە دفتر بارزانی، دو طرف بر این نکتە تاکید گذاشتند کە پیشبرد روابط هولیر و بغداد موجب ثبات بیشتر در عراق می‌شود.

وضعیت امنیتی و سیاسی سوریە و جایگاه ملت کورد در آیندە این کشور بخش دیگری از گفت‌وگوهای این دیدار را بە خود اختصاص داد.