یک هنرمند در شمال کوردستان ٣٠ سال است بە صورت رایگان آموزش نی می دهد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

یک هنرمند در شمال کوردستان ٣٠ سال است بە صورت رایگان آموزش نی می دهد

در شهر الازیخ در شمال کوردستان، حسین بلال اوزان، ٣٠ سال پیش نی زدن را فرا گرفت و در نواختن و آموزش رایگان آن بە متقاضیان  بە شهرت رسید.

اوزان نواختن نی را از سنجاک کراوچی آموخت و همچنین نزد وی ساخت این آلت را نیز فرا گرفت.

اوزان در مصاحبەای با روزنامە ” دیوار“ ترکی بە ساخت نی و آموزش آن و چند موضوع جالب در این رابطە اشارە کردە است.

وی در این مصاحبە گفتە، ٣٠ سال پیش نواختن نی را فرا گرفتە و از همان زمان تا کنون دەها دورە آموزشی  رایگان  را برای دوستداران این آلت برگزار کردە است.

وی در رابطە با آموزش رایگان نی گفت: ” بارها اتفاق افتادە کە در حین آموزش، خودم این آلت را نیز برای شاگردان خود ساختەام و چنانچە اگر شاگردانم نی را در جای دیگری خریداری کردە باشند، در مورد معایب آن برای آنها توضیح می دهم، تمام این کارها را از آموزش گرفتە تا ساخت و مشخص کردن معایب نی ها را بە صورت رایگان  برای شاگردانم  انجام می دهم، کلاسهای من هفتەای دو بار برگزار می شود.“

اوزان یک آموزشگاە باز کردە و در آنجا بە داوطلبان آموزش می دهد و تا کنون چند تن از شاگردان وی در خوانندگی، نوازندگی و آهنگ سازی  بە شهرت رسیدەاند   این آموزشگاە  کاملا غیرانتفاعی و  هیچ وجهی در قبال این کار خود دریافت نمی کند.“

اوزان بە عنوان یک نی نواز کورد شهرت پیدا کردە، لذا هرجا کە نامی از وی می آید، بلافاصلە کوردبودن وی تداعی می شود.