ویان صبری: حضور نمایندگان کوردستان در مذاکرات عراق-آمریکا نشانە اهمیت کوردستان در منطقە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

ویان صبری: حضور نمایندگان کوردستان در مذاکرات عراق-آمریکا نشانە اهمیت کوردستان در منطقە است

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق در مورد مذاکرات راهبردی عراق-آمریکا می‌گوید، حضور نمایندگان کوردستان در این مذاکرات راهبردی نشانە اهمیت کوردستان در منطقە است.

دکتر ویان صبری، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، بە ''باس‌نیوز'' گفت: ''اقلیم کوردستان دارای جایگاه مهمی است و روابط مهم و راهبردی با آمریکا دارد.''

ویان صبری همچنین اعلام کرد: ''اقلیم کوردستان شریک مستقیم آمریکاست و نقش مهمی در مقابلە با داعش دارد، و این مهم بە سیاست حکیمانە رهبریت سیاسی کوردستان، بەویژە رهبر مسعود بارزانی، برمی‌گردد.''

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق بە خواست آمریکا برای تحکیم روابط هولیر و بغداد اشارە کرد و گفت: ''آمریکا خواهان توافق همەجانبە و محکم میان هولیر و بغداد است و این کشور نمی‌خواهد هیچ مشکلی برای اقلیم کوردستان ایجاد شود.''

دربارە مشارکت نمایندگان اقلیم کوردستان در مذاکرات راهبردی عراق-آمریکا، دکتر ویان صبری تصریح کرد: ''در میان تیم مذاکرە کنندە عراق چهار نمایندە اقلیم کوردستان وجود دارد کە این مهم نشان دهندە اهمیت اقلیم کوردستان در منطقە برای آمریکاست.''

ویان صبری بر این  باور است کە آمریکا باید کمک‌های بیشتری بە اقلیم کوردستان ارائە دهد، زیرا اقلیم کوردستان نقش اصلی مقابلە با تروریسم را بر عهدە دارد.

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق اضافە کرد کە وضعیت عراق بە لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مخدوش و نامطلوب است.