وزارت داخلە: اقدامات تاسیس دادگاه محاکمە سران داعش سریعتر انجام خواهد گرفت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

وزارت داخلە: اقدامات تاسیس دادگاه محاکمە سران داعش سریعتر انجام خواهد گرفت

سخنگوی حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد، ستاد عالی شناساندن جنایتات دآعس تصمیم گرفتە است اقداماتش برای تشکیل یک دادگاه برای محاکمە سران داعش را سریعتر ناجام دهد.

امروز دوشنبە ٤ مردا دماه، در دیوان وزارت داخلە ستاد شناساندن جنایات داعش نشستی برگزار کردند و پس از آن دکتر جوتیار عادل سخنگوی حکومت اقلیم کوردستان در کنگرەای خبری اعلام کرد، ما تصمیم گرفتیم کە با تشکیل دادگاهیی سران داعش را محاکمە کنیم . 

او گفتە است کە اسناد زیادی در دست داریم و میتوانیم جنایات آنها را ثابت کنیم.