یکی از مسئولین عالی‌رتبە PKK خود را تسلیم نیروهای پیشمرگە کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یکی از مسئولین عالی‌رتبە PKK خود را تسلیم نیروهای پیشمرگە کرد

انجمن آسایش اقلیم کوردستان جنگ افروزی های حزب کارگران کوردستان علیە اقلیم کوردستان را بە نقل از یکی از فرماندهان عالی‌رتبە PKK کە خود را بە نیروهای پیشمرگە تحویل دادە است، منتشر نمود.

انجمن آسایش اقلیم کوردستان بە نقل از فرماندە اینان احمد میرزا چلیک مشهور بە (اورگور ژیندا) حقیقت جنگ افروزی‌های PKK علیە نیروهای پیشمرگە در اقلیم کوردستان بە ویژە ترور شهید غازی آلیخان مسئول آسایش سرزیری و حادثە شهید شدن پنج نیروی پیشمرگە در کوه متین را آشکار ساخت.