رئیس جمهور جدید ایران: با رئیس جمهور آمریکا دیدار نخواهم کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رئیس جمهور جدید ایران: با رئیس جمهور آمریکا دیدار نخواهم کرد

رئیس جمهور جدید ایران دیدار با رئیس جمهور آمریکا را رد کرد.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، در نخستین اظهارنظر خود بعد از پیروزی خود در  انتخابات، ریاست جمهوری اعلام کرد: در سیاست خارجی کشورش از مفاد توافق هستەای متعهد نخواهد کرد.

روز جمعە، ٢٨خرداد ١٤٠٠ شمشی، رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری انجام شد و روز شنبە، ٢٩ خرداد، ابراهیم رئیسی برندە انتخابات اعلام شد.

ابراهیم رئیسی همچنین اعلام کرد، در روابط خارجی خود بە منافع ملت ایران متعهد خواهد بود بە بە توافق هستەای و روابط کشورش را بر این اساس تنظیم خواهد کرد.“

وی در خصوص توافق هستەای،  امریکا را بە نقض آن متهم کرد و بە نظر وی، دول اروپایی بە تعهدات خود در قبال این توافق عمل نکردند.

ابراهیم رئیسی گفت قصد ندارد کە با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند و در پاسخ بە پرسش یکی از خبرنگاران کە پرسیدە بود: ” آیا اگر چنانچە امریکا پس از توافق وین، تحریمهای ایران راکاهش دهد، حاضرید کە با جو بایدن دیدار کنید؟“، وی پاسخ دادە، نخیر.“

رئیسی همچنین هرگونە گفتوگویی را با جامعە جهانی در رابطە با برنامە موشکی  دوربرد خود رد کرد و بەطور ضمنی بر تداوم تلاشهای یران برای پیشبرد برنامە موشکی خود  تاکید کرد.

در بهار سال١٣٩٧  دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از توافق کشورهای ٥+١ با ایران خارج شد. توافق هستەای در بهار ١٣٩٥  در لوازان سوئیس، میان کشورهای ٥+١ و ایران امضاء شد، کە براساس آن ایران متعهد شد کە از برنامە  ساخت سلاح اتمی خود منصرف شود و در مقابل امریکا نیز متعهد شد کە تحریمهای خود بر ایران را کاهش دهد.